Ohessa sanomalehti Kalevassa 4.11.2020 julkaistu kansanedustajan kolumnini:

Maahanmuuttopolitiikasta päätettävä Suomessa

Euroopan komissio julkaisi syyskuussa ehdotuksensa Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmän kehittämiseksi. Esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa toimet rajalla, nopeuttaa turvapaikanhakuprosessia ja tehostaa palautuksia. Kaikki toimet koskevat laittomasti EU:n alueelle pyrkiviä henkilöitä. Paketissa jäsenmailla on kolme vaihtoehtoa: joko ne ottavat vastaan turvapaikanhakijoita, sponsoroivat pakolaisen palauttamista tai tarjoavat rahallista tukea EU:n maahanmuuttopolitiikan toimeenpanoon.

Komission esittämä maahanmuuttopaketti kiihdyttäisi entisestään siirtolaisvirtoja Eurooppaan ja Suomeen. Taakanjakoon ja pakkosolidaarisuuteen perustuva maahanmuuttopolitiikka olisi suuri maahanmuuton vetovoimatekijä. Siirtolaisvirtojen kasvun hyväksyminen ja tulijoiden siirtely ympäri Eurooppaa, josta palautuksiin ei käytännössä päästä olisi vastuutonta toimintaa. Palauttaminen on ollut jo kauan hyvin vaikeaa, kun lähtömaat eivät suostu ottamaan tulijoita vastaan. Kun palautus ei onnistu, turvapaikanhakijat jäävät tulomaahan. Kansalliseen keinovalikoimaan palauttamisen tehostamiseksi tulisikin ottaa muun muassa ehdollisuus viisumi-, kauppa- ja kehityspolitiikassa.

EU:n tarjoama hidas alistuminen turvapaikanhakijatulvan jatkumiseen ei saa olla vaihtoehto. Ainoa EU-tason toimiva ratkaisu voisi olla Australian mallin soveltaminen. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että EU noudattaisi ulkorajallaan Australian tavoin tiukkaa käännytyspolitiikkaa. Ulkorajavalvonta olisi tehokasta. Ihmissalakuljettajille ja laittomille siirtolaisille annettaisiin selkeä signaali, että Eurooppaan ei voi tulla laittomin keinoin. Eurooppalaisten on korkea aika herätä suojelemaan mannertaan.

EU-komission maahanmuuttopaketti siirtäisi päätösvaltaa maahanmuuttoasioissa unionille. Paketti jättäisi jäsenmaille kaksi vaihtoehtoa: joko vastaanotat turvapaikanhakijoita tai maksat. Suomen on säilytettävä mahdollisimman suuri itsenäinen päätäntävalta maahanmuuttopolitiikan saralla. Itsenäisen maan tulee voida itse päättää, ketä se päästää rajojensa sisälle.

Julkinen valta ei saa edistää massamaahanmuuttoa ja suomalaiselle elämäntavalle vieraiden kulttuurien ylläpitoa. Suomen tulee karsia epäterveitä houkuttimia leikkaamalla maahantulijoille myönnettäviä vastikkeettomia etuuksia sekä asettamalla perheenyhdistämis-, työ- ja oleskelulupaehdot kansainväliselle minimitasolle. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että maassa harjoitetaan maahanmuuttopolitiikkaa, joka vahvistaa eikä heikennä yhteiskuntaa.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu