Ohessa sanomalehti Kalevassa tänään (24.10.2012) julkaistu kolumnini:

Maahanmuutto karkaamassa hallinnasta

Suomeen kohdistuvan maahanmuuton määrä saavutti vuonna 2011 uuden ennätyksensä 29 500 henkilön kokonaismäärällä. Tänä vuonna ennätys tulee todennäköisesti jälleen rikkoutumaan turvapaikanhakijoiden määrän lähdettyä loppukesästä selvään nousuun. Vuosittaisen maahanmuuton määrä on noussut 2000-luvulla jopa 10 000 henkilöllä 1990-lukuun verrattuna. Tutkijoiden mukaan vuoteen 2030 mennessä Suomeen pysyvästi asettuneiden ulkomaalaisten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä. Esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on vaatinut Suomeen 120 000 uutta maahanmuuttajaa.

Maahanmuutto ei ole ilmiönä hallitsematon luonnonvoima, vaan siihen on mahdollista puuttua poliittisin keinoin. Tulevaisuuden suurin haasteemme tulee olemaan sosiaaliperäisen maahanmuuton kontrolloinnin ohella myös jo täällä olevien toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajien sekä heidän ulkomailta hakemiensa puolisoiden kotoutuminen.

Hallituksen keväällä julkaiseman turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämisselvityksen sisältö oli puutteellinen. Siitä käy ilmi, ettei hallitus aio asettaa edes toimeentuloedellytystä täällä toissijaista tai humanitaarista suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämisille. Hallituksen ulkomaalaispolitiikalla sopeudutaan vain kasvaviin pakolaisvirtoihin, mutta ei mietitä seurauksia tulevien vuosikymmenien päähän.

Sisäministeri Päivi Räsäsen kotouttamispolitiikan kulmakivenä näyttää olevan yhä monikulttuurisuusideologia, minkä Saksan liittokansleri Angela Merkel sekä Britannian pääministeri David Cameron ovat todenneet idealistiseksi, kansalaisia jakavaksi sekä täysin epäonnistuneeksi integroitumisen pohjaksi. Tällä menolla Suomi seuraa Ruotsin tietä, jolloin maahanmuuttajaghetot sekä uskonnollinen radikalisoituminen muodostavat suuren ongelman.

Turvapaikanhakijoiden määrä on lähtenyt maassamme loppuvuodesta kasvuun. Erityisesti syyrialaisten hakijoiden määrä on lisääntynyt. Tilanne voi lähteä hallinnasta kuten Ruotsissa, jonne odotetaan tänä vuonna 40 000 turvapaikanhakijaa, pääosin Syyriasta. Myös irakilaisten määrä on säilynyt maassamme korkeana koko vuoden. Suomen harjoittama kansainvälisen suojelun myöntämiskäytäntö onkin liian lepsu muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna.

Hallituksen olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin maatamme uhkaavan maahanmuuttokatastrofin estämiseksi. Nykyinen ulkomaalaislaki on vanhentunut, ja se kaipaa kokonaisuudistusta. Laissa tulisi painottaa, että laadultaan parempi ja määrältään pienempi maahanmuutto automaattisesti tukee integraatiota. Kaikkien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakemien perheenyhdistämisten ehdoksi tulisi asettaa riittävä toimeentulo, ikäedellytys pakkoavioliittojen torjumiseksi sekä asuntovaatimus.

Vastuullisella maahanmuuttopolitiikalla takaamme kansallisen koheesion, sisäisen turvallisuuden sekä suomalaisen elämänmuodon säilymisen myös tulevaisuudessa.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu