Suomeen suuntautuvan maahanmuuton määrä on räjähtänyt käsiin yhä löysemmäksi muuttuneen maahanmuuttopolitiikan seurauksena. Erityisesti maahanmuutto EU:n ulkopuolelta Suomeen on lisääntynyt. Vuonna 2022 maahanmuuton määrä oli mittaushistorian korkein. Myös nettomaahanmuutto oli viime vuonna mittaushistorian korkein.

Suomeen muutti ulkomailta vuoden 2022 aikana 48 086 henkeä, kun määrä on vuosien 2008–2020 aikana pysytellyt noin 30 000:ssa tulijassa. Tuokin määrä on ollut aivan liian suuri ja kestämätön.

Maahanmuutto oli viime vuonna ennätyksellisen suurta, vaikka luvuista jätettäisiin ulkopuolelle kaikki Ukrainasta tulleet pakolaiset. Tilastokeskuksen mukaan ”vuoden 2022 maahanmuuttojen lukumäärässä ei ole mukana tilapäisen suojelun nojalla Suomesta oleskeluluvan saaneita ukrainalaisia, sillä viralliseen väestöön lukeutuvat vain henkilöt, joilla on Suomessa kotikunta.”

Aikavälillä elokuu 2021 – marraskuu 2022 myönteisiä oleskelulupapäätöksiä tehtiin yhteensä 105 911 kappaletta. Kansainvälistä suojaa koskevia myönteisiä päätöksiä oli 49 317. Erityyppisiä oleskelulupahakemuksia oli 249 151. Kyseisellä aikavälillä myönnetyistä oleskeluluvista vain 14,8 % myönnettiin ukrainalaisille.

Myös maahanmuuttajien syntyvyys on tunnetusti kantaväestöä korkeampaa. Samaan aikaan suomalaisten määrä maassamme vähenee alhaisen syntyvyyden ja korkean kuolleisuuden seurauksena. Suomen väkiluku kasvoi viime vuonna yli 17 000 henkilöllä, mutta valitettavasti tämä tapahtui maahanmuuton vaikutuksesta. Myös maahanmuuttajataustaisten kuolleisuus on kantaväestöä vähäisempää, koska maahanmuuttajat ovat iältään nuorempia.

Maamme väestö on viime vuosikymmenten aikana muuttunut ja muuttuu nykymenolla jatkossakin radikaalisti, jos suuntaa ei saada poliittisin toimin muutettua. Suomessa joka kymmenes alle kouluikäinen on ulkomaalaistaustainen, pääkaupunkiseudulla peräti jo joka neljäs.

Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n vuoden 2021 väestöennusteen mukaan vieraskielinen väestö kasvaa Suomessa puolella miljoonalla ihmisellä vuoteen 2040 mennessä. Vieraskielisiä on ennusteiden mukaan 20 vuoden päästä noin 900 000, kun nyt heitä on noin 400 000.

Suomi harjoittaa tällä hetkellä Pohjoismaiden liberaaleinta maahanmuuttopolitiikkaa, mitä tulee esimerkiksi perheenyhdistämisiin. Tämä poliittinen valinta on osoittautunut monin tavoin katastrofaaliseksi.

Tiettyjen maahanmuuttajaryhmien kotouttaminen ei ole onnistunut missään Länsi-Euroopan maassa. Jos massamaahanmuuton ja monikulttuurisuuskehityksen annetaan jatkua, voidaan Suomessa varautua suuriin ongelmiin Ruotsin tapaan.

Monet maahanmuuttajaryhmät eivät työllisty lähes lainkaan, minkä seurauksena maamme taloudellinen huoltosuhde heikkenee entisestään. Jos elätettävien joukko kasvaa tätä tahtia, edessä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan romahdus.

Maahanmuutto muuttaa peruuttamattomasti kohdemaan väestönrakennetta ja rikkoo yhteiskunnan sisäistä koheesiota. Maahanmuutto johtaa asuinalueiden eriytymiseen ja maahanmuuttajien eristäytymiseen valtavirtayhteiskunnan ulkopuolelle. Se luo turvattomuutta, aiheuttaa taloudellista rasitetta, edistää uskonnollista radikalisoitumista sekä synnyttää etnisiä jännitteitä ja konflikteja.

Suomessa tarvitaan pikaisesti tehokkaita toimia nykyisen kehityksen pysäyttämiseksi. On ensisijaisen tärkeää pyrkiä vähentämään kaikin lainsäädännöllisin ja hallinnollisin toimin Suomelle haitallista maahanmuuttoa. Väestönkehitys on kansamme kohtalonkysymys. Väestökatastrofi täytyy estää.

Perussuomalaisten tuoreessa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa esitetään ratkaisuja Suomelle haitallisen maahanmuuton pysäyttämiseksi.