Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 3.10.2013:

9) Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 39/2013 vp Jussi Halla-aho /ps ym.:

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Halla-aho on tarttunut tällä lakialoitteella, aivan kuten edelliselläkin, sananvapauden kannalta erittäin tärkeään asiaan. Mainittakoon, että itsellänikin oli aikaisemmin valmisteilla lakialoite, jossa ajattelin ehdottaa hieman samansuuntaista, mutta näillä näkymin vastaavalle lakialoitteelle ei liene olevan tarvetta.

Arvoisa puhemies! Mielestäni rikoslain 17 luvun 10 § uskonrauhan rikkomisesta ei ole tarpeellinen, koska uskonnon ei pidä olla sen suojatumpi loukkauksilta kuin minkään aatteen tai ideologiankaan. Ongelmalliseksi uskonnon ja ideologian rajanveto muodostuu erityisesti islamin kohdalla, se kun ei ole pelkkä uskonnollinen järjestelmä vaan kaikkia elämän osa-alueita hallitseva elämäntapa ja maailmankatsomus sekä uskonnollispoliittinen ideologia. Islam voidaan nähdä sekä uskonnollisena, kulttuurisena että poliittisena ilmiönä sekä yhteiskuntajärjestelmänä, joka määrittelee kaiken ihmisten velvollisuuksista heidän oikeuksiinsa. Esimerkiksi kristinusko taas ei ole luotu yhteiskuntajärjestelmäksi, kun islam puolestaan on ollut sellainen jo islamin profeetta Muhammedin ajoista lähtien.

Pykälän uskonrauhan rikkomisesta ensimmäinen kohta jumalanpilkasta on suoraan verrannollinen lakiin kunnianloukkauksesta. Uskonnon ei kuitenkaan pitäisi instituutiona ja oppina nauttia kunnianloukkaussuojaa. Mitä pykälän toiseen kohtaan taas tulee, on se tarpeeton, koska Suomen muut lait jo käytännössä suojaavat uskonnon harjoittamisen häiritsemiseltä. Pykälä uskonrauhan rikkomisesta on myös ristiriidassa erityisesti Suomen perustuslaissa turvatun sananvapauden kanssa. Tarkemmin sanottuna se asettaa melko koviakin rajoituksia sananvapauden suhteen. Sananvapautta ei saisi rajoittaa sillä perusteella, että se saattaa loukata jonkun ihmisen tai yhteisön uskonnollisia tuntemuksia.

Arvoisa puhemies! Kuten muun muassa eräät maamme oikeuslaitoksen jakamat tuomiot uskonrauhan rikkomisesta ovat osoittaneet, uskonnoista erityisesti islam nauttii Suomessa ja muualla Länsi-Euroopassa erityissuojelua. Väitänkin, että edellä mainittu pykälä uskonrauhan rikkomisesta onkin olemassa nykyisin pääasiassa vain islamiin kohdistuvaa kritiikkiä varten. Esimerkiksi Suomessa on pilkattu vuosien varrella kristinuskoa hyvinkin voimakkaasti, mutta tuomioita uskonrauhan rikkomisesta ei ole jaettu. Niitä ei ole jaettu, koska kristinuskoon kohdistuvalla kritiikillä ei katsota olevan yhteiskuntarauhan järkkymisen kannalta mitään merkitystä. Sen sijaan kuitenkin islamiin kohdistuvalla kritiikillä on nähty olevan merkittäviä yhteiskunnallisia seurauksia.

Kuten edustaja Halla-ahokin toi esille, niin esimerkiksi Muhammed-pilakuvien julkaisu vuonna 2005 aiheutti muslimien keskuudessa voimakkaan vastareaktion. Tällöin islamilaisissa maissa ja Euroopassa muslimit järjestivät laajoja eurooppalaisten tuotteiden ostoboikotteja sekä mielenosoituksia ja mellakoita, joissa muun muassa poltettiin Euroopan maiden lippuja. Pilakuvien julkaisijoille jaettiin myös lukuisia tappo- ja pommiuhkauksia. Joidenkin muslimien harjoittama uhkailu ja väkivaltaisuudet eivät saa olla peruste länsimaisen sananvapauden rajoittamiselle.

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Halla-ahon tekemää lakialoitetta.