Ohessa Yle Oulun nettisivuilla tänään (22.3.2013) julkaistu kolumnini:

Kulttuuripolitiikan vahvistettava suomalaista identiteettiä

Suomalainen yhteiskunta on muovautunut aikojen saatossa sellaiseksi kuin se tänä päivänä meille näyttäytyy. Kansallemme on muodostunut verrattain lyhyessä ajassa yhteinen historia, kieli, perinteet, kulttuuri ja identiteetti. Kukaan ei vaali näitä asioita puolestamme globaalissa maailmassa, vaan meidän suomalaisten on tehtävä se itse.

Suomalaisuuden vaaliminen on tärkeä kansakuntaamme koossapitävä voima, joka ylläpitää ja edistää kansallista eheyttä. Kulttuuripolitiikka voikin parhaimmassa tapauksessa toimia tärkeänä suomalaisuuden hengen kohottajana. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, ettemme tue julkisen vallan toimesta mitään sellaista toimintaa, mikä murentaa tervettä suomalaista kansallisylpeyttä.

Taide on yksi kulttuurin peruselementeistä. Suomalainen esittävä ja ei-esittävä taide on ollut sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettua. Suomalaiset ovat saavuttaneet suurta suosiota muun muassa kirjallisuuden, arkkitehtuurin, kuvataiteen, muotoilun ja säveltaiteen saralla.

Julkisrahoitteisen taiteen ja kulttuurin on pyrittävä yhteisöllisyyden vahvistamiseen, ei yksilöllisten järkytyskokemusten aiheuttamiseen. Valtion myöntämiä kulttuuritukia olisikin kohdistettava siten, että niillä vahvistetaan suomalaista identiteettiä. Julkinen kulttuurirahoitus tulisi suunnata ensisijaisesti suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen kansainvälisyyden tyrskeissä. Valtion taiteilija-apurahojen myöntäminen niin kutsutuille postmodernisteille on täten syytä lopettaa.

Nykytaiteen tuotanto olisi syytä saattaa yksityishenkilöiden ja markkinoiden vastuulle. Valtiovallan ei pitäisi tukirahoin antaa tekohengitystä sellaiselle kulttuuritarjonnalle, jolla ei ole kansan hyväksyntää eikä kysyntää.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu