TIEDOTE 22.5.2018 (julkaisuvapaa heti)

Perussuomalaisten Immonen: Kokoomuslaiset pikkuporvarit eivät ymmärrä kansallismielisyyden käsitettä

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen tyrmää Joensuun opiskelevien porvareiden kokoomuksen puoluekokoukselle tekemässä aloitteessa esitetyt väitteet perussuomalaisista. Joensuun opiskelevien porvareiden aloitteessa vaaditaan, ettei kokoomus tekisi hallitusyhteistyötä jatkossa perussuomalaisten kanssa. Heidän mielestään perussuomalaiset ovat ”kiihkokansallinen oikeistopopulistinen puolue, joka kyseenalaistaa ihmisarvon ja vähemmistöjen puolustamisen, suvaitsevaisuuden ja kansainvälisyyden sekä sivistyksen”.

– Kokoomusopiskelijoilla riittää toden totta vielä opiskeltavaa. Perussuomalaisten arvot ja politiikka rakentuvat kansallismielisyyden ja isänmaallisuuden pohjalta. Kansallismielisyys on historiallisestikin ollut aina suuri sivistyksen aate. Kansallismielisyys on ollut myös suuri vapausaate, kun kansat, joita aiemmin sorrettiin, ryhtyivät taistelemaan oman itsemääräämisoikeutensa puolesta, Immonen toteaa.

Immosen mukaan kansallismielisyydessä kiteytyy ajatus siitä, että jokaisella kansalla on oltava oikeus olemassaoloon ja oikeus itsensä hallitsemiseen.

– Kokoomusopiskelijat asettavat virheellisesti kansallismielisyyden ja kansainvälisyyden vastakkain, ikään kuin toinen toisensa poissulkeviksi asioiksi. Ongelma tällä hetkellä läntisessä maailmassa on se, että globalisaation kiihkeät kannattajat vyöryttävät eteenpäin täysin epätervettä käsitystä kansainvälisyydestä, jolla pyritään pyyhkimään kansallisuudet ja kansansuvereniteetti pois sekä sekoittamaan kansat keskenään globaaliksi harmaaksi massaksi.

Immonen mielestä kansallismielisten edustama kansainvälisyys puolestaan tähtää tasa-arvoisten kansakuntien väliseen globaaliin kanssakäymiseen kulttuurisesti monimuotoisessa maailmassa.

– Kansallismieliset eivät kannata erilaisten kansojen ja kulttuurien ylhäältä käsin ohjattua sekoittamista ja yhdenmukaistamista. Kansojen luonnolliset erot ja erityispiirteet on pyrittävä säilyttämään.

– Kansallismielisyyden perustan muodostaa omien juurien tiedostaminen ja niiden vaaliminen. Tämä on myös edellytys muiden kansojen ymmärtämiselle ja kunnioittamiselle. Oman kansan vapauden ja itsemääräämisoikeuden puolustaminen on erottamattomassa yhteydessä siihen, miten suhtaudumme toisten kansojen kansalliseen vapauteen eri puolilla maailmaa. Kaiken tämän pohjalta rakentuu vahva perusta kansojen väliselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle eli terveelle kansainvälisyydelle, Immonen lisää.

Immonen täsmentää, että perussuomalaiset eivät kyseenalaista kenenkään ihmisarvoa tai polje vähemmistöjen oikeuksia. Hän kuitenkin lisää, ettei vähemmistöillä saa olla erityisoikeuksia suomalaisiin verrattuna.

– Vähemmistöjen oikeuksien puolustamisesta konkreettisena esimerkkinä voin mainita perussuomalaisten aloitteesta Karjalan kielen elvyttämiseen saadut määrärahat eduskunnassa viime joulukuussa. Karjalan kielen ja kulttuurin vaaliminen kuuluu perussuomalaisten kieliohjelmaan.

– Tällaiset kokoomuslaisten aloitteet näyttävät melko erikoisilta tilanteessa, jossa kokoomuksen sisarpuolueet ympäri Euroopan ovat hiljalleen siirtyneet perussuomalaisille linjoille esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassaan. Kun muualla Euroopassa kokoomuksen sisarpuolueet tekevät yhteistyötä kansallismielisten puolueiden kanssa, Suomessa taas kokoomus kilpailee vihreiden kanssa maahanmuuttomyönteisimmän puolueen tittelistä, Immonen huomauttaa.