Kieli on tärkeä poliittisen vallan väline. Typerimmätkin poliittiset toimet saadaan näyttämään asiallisilta ja järkeviltä, jos niille vain keksii hyvän nimen. Poliitikot ovat käyttäneet tätä taktiikkaa kautta aikojen.

Nykyhetkestä esimerkkinä voidaan mainita ”vihapuheen torjunta”. Suurin osa kansalaisista pitää luonnollisesti ”vihaa” kielteisenä asiana, jota nähdään perusteltuna ”torjua”. Kuten olemme saaneet huomata, tosiasiassa vihapuheen torjunnan nimissä ollaan kitkemässä kaikenlaista kriittistä maahanmuuttokeskustelua. Kyse on yrityksestä pukea eliitille haastavan keskustelun kitkeminen heille edulliseen, kauniiseen kaapuun.

Nykyisen poliittisen uuskielen taustalla vaikuttaa vahvasti niin kutsuttu poliittinen korrektius. Olemme Euroopassa matkalla kohti poliittisen korrektiuden diktatuuria. Diktatuurin tunnistaa esimerkiksi puhenormiston radikaalista muutoksesta, puhekieltolaeista ja erilaisen propagandan jatkuvasta toistamisesta tyyliin ”maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat rikkaus”, ”Suomi tarvitsee moniosaajia ja eksoottista värinää”, ”vihapuhe on yhteiskuntamme suurin ongelma” jne.

Aikoinaan George Orwell kuvasi kirjassaan ”Vuonna 1984” niin kutsuttua uuskieltä, jossa hallitsijat määrittelivät sanoille uuden merkityksen, ja samalla niiden käyttö mahdollisti kansalaisten tiukan kontrollin. ”Isoveli” valvoi kansalaisten toimien oikeellisuutta samalla tavalla kuin vihapuhenettipoliisi valvoo tänä päivänä Suomessa kansalaisten kirjoittelua sosiaalisessa mediassa. Orwellin kuvaamassa yhteiskunnassa kyttäämisellä pyrittiin hallitsemaan kansalaisten ajatusmaailmaa ja viestintää, jotta he eivät voisi järjestäytyä vallankumoukseen. Myös Suomessa ja muualla Euroopassa ”vihapuheen torjunnalla” pyritään vaientamaan poliittiset toisinajattelijat ja varmistamaan vanhan eliitin pysymisen vallankahvassa.

Ajat muuttuvat, mutta tavat toimia politiikassa pysyvät pitkälti samoina. On tärkeää taistella orwellilaista kehitystä vastaan ja puolustaa sananvapautta. Valitettavasti monet ymmärtävät sananvapauden arvon vasta, kun kyseisen vapauden menettää.