Jätin tänään (5.4.2013) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien Suomen sisäiselle turvallisuudelle uhkaa aiheuttavien henkilöiden maahantulon estämistä ja islamistijärjestöjen kieltämistä:

Suomen sisäiselle turvallisuudelle uhkaa aiheuttavien henkilöiden maahantulon estäminen ja islamistijärjestöjen kieltäminen

Suomi on viime vuosiin asti ollut sivussa kansainvälisen terrorismin ytimestä syrjäisen sijaintinsa ansiosta. Lähiaikoina Suomeen kohdistuvan terrorismin uhkakuva on kuitenkin muuttunut ääri-islamilaisen toiminnan rantautuessa muiden pohjoismaiden kautta myös maahamme. Vuonna 2011 Suomessa tehtiinkin ensimmäiset pidätykset liittyen terroristisen toiminnan harjoittamiseen. Terrorismista epäiltyjen rikosnimikkeinä olivat rahan välittämisen lisäksi värvääminen terrorismirikoksen tekijäksi. Kyseisillä henkilöillä epäiltiin olevan yhteyksiä Somaliassa operoivaan Al-Shabaab-nimiseen terroristijärjestöön. Samainen järjestö on toiminut Somalian lisäksi myös muualla maailmassa yrittäen radikalisoida erityisesti länsimaissa asuvia musliminuoria.

Viime päivinä on uutisoitu ahkerasti Britanniassa syntyneen radikaalimuslimi Anjem Choudaryn pitämästä puhetilaisuudesta salaiseksi luokitellussa paikassa Helsingissä. Hänen johtamansa Islam4UK-niminen järjestö on kielletty Britanniassa terrorismilain nojalla. Choudary on avoimesti esittänyt toiveen Britannian pääministeri David Cameronin ja Yhdysvaltojen presidentti Barack Obaman kuolemasta. Lisäksi Choudary on kehottanut Britanniassa asuvia muslimeja olemaan sopeutumatta yhteiskuntaan ja elämään veronmaksajien kustannuksella.

Suomessa käydessään Choudary edusti puhetilaisuudessa Sharia4Finland-järjestöä. Hän kannusti kuulijoitaan luopumaan demokratiasta ja vapaudesta, vaatimaan sharia-lain käyttöönottoa sekä olemaan ylpeitä terroristin leimasta. Hän myös ennusti islamin lipun liehuvan eduskuntatalon salossa vielä jonain päivänä. Kyseisen henkilön maahantulo ja hänen harjoittamansa islamistinen propaganda olivat omiaan radikalisoimaan Suomessa asuvia muslimeja ja sitä kautta aiheuttamaan uhkaa maamme sisäiselle turvallisuudelle.

Choudaryn vierailu oli tiedossa myös Suojelupoliisilla, mutta tarpeellisiin toimiin ei katsottu olevan syytä ryhtyä. Suojelupoliisin viestintäpäällikkö kertoi uutisissa, että vastaavia tilaisuuksia järjestetään Suomessa vuosittain ja että Suomessa on yhä enemmän ihmisiä, joilla on yhteyksiä radikaaleihin islamilaisiin piireihin. Aiemmin Suomessa on käynyt luennoimassa muun muassa radikaalimuslimi Khalid Yasin, jonka mukaan esimerkiksi muslimi ja ei-muslimi eivät voi olla ystäviä ja että homoseksuaalisuudesta tulee langettaa kuolemanrangaistus. Hän on myös kertonut naisten oikeuksien olevan järjetön ajatus.

Suomen rikoslain (39/1889) 34 a-luvussa säädetään terrorismirikoksista. Kyseisen rikoslain luvun nojalla rangaistavaa ovat esimerkiksi terroristiryhmän johtaminen, terroristiryhmän toiminnan edistäminen ja koulutuksen antaminen terrorismirikosta varten. Laissa tulisi kuitenkin selkeämmin määritellä laittomiksi myös edellä mainittujen kaltaiset islamistijärjestöt, jolloin näillä ei olisi mahdollista järjestää islamistiseen kiihotukseen pyrkiviä tilaisuuksia. Tällöin voisi tulla harkittavaksi jopa erillisen pykälän säätäminen rikoslain 34 a-luvussa, jonka myötä länsimaisen demokratiajärjestelmän kaatamiseen ja esimerkiksi sharia-lain käyttöönottamiseen tähtäävät järjestöt olisivat Suomessa kiellettyjä. Ulkomaalaislain (301/2004) pykälissä 148-150 säädetyn käännyttämisen ja maahantulokiellon perusteet olisi myös syytä määritellä tarkemmin, jolloin viranomaisilla olisi paremmat edellytykset estää maan sisäiselle turvallisuudelle uhkaa aiheuttavien henkilöiden maahantulo. Maahantulokielto olisi myös syytä ulottaa nykyistä pidemmälle ajalle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin, jotta Suomen rikoslaki määrittelisi jatkossa islamistijärjestöt laittomiksi ja että ulkomaalaislain käännyttämisen ja maahantulokiellon perusteet uudistettaisiin, jolloin viranomaisilla olisi paremmat edellytykset estää maan sisäiselle turvallisuudelle uhkaa aiheuttavien henkilöiden maahantulo?

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2013
Olli Immonen /ps.