Jätin eduskunnassa 12.6.2013 hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien siirtymistä kunnallisesta terveydenhuollosta eurooppalaisen mallin mukaiseen terveydenhuoltojärjestelmään:

Siirtyminen kunnallisesta terveydenhuollosta eurooppalaisen mallin mukaiseen järjestelmään

Eurooppalaisessa vertailussa Suomen kunnallinen terveydenhuolto on varsin poikkeuksellinen järjestelmä. Suomi on nimittäin ainoa EU-maa, jossa on käytössä kunnallinen terveydenhuolto. Euroopan maista esimerkiksi Hollannissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa potilas valitsee itse haluamansa lääkärin, varaa ajan jopa samalle päivälle ja lääkäri laskuttaa käynnistä yhteiskunnan osoittamaa tahoa. Kustannukset menevät joko verovaroista, sairauskassasta tai vakuutuksesta. Lääkärit toimivat kyseisissä maissa ammatinharjoittajina, eivätkä tuota liikevoittoja jollekin toiselle taholle, kuten yksityisessä terveydenhuollossa Suomessa tällä hetkellä tehdään.

Vuonna 1985-1993 Suomessa kokeiltiin muualta Euroopasta tuttua mallia, jonka tulokset olivat pääasiassa positiivisia. Jonoja ei ollut, potilaat olivat tyytyväisempiä ja myös verovaroja säästyi. Kokeilu kuitenkin lopetettiin ja terveydenhuollon järjestäminen päätettiin säilyttää kunnilla. Yleislääketieteen erikoislääkäri, professori Raimo Puustisen mukaan nykyiset terveydenhuollon ongelmat johtuvat nimenomaan sen kuntavetoisuudesta. Eurooppalainen malli olisikin nyt hyvä ottaa Suomessa uudelleen tarkasteluun.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus hyödyntää edellä mainitun terveydenhuoltojärjestelmän kokeilun tuloksia suomalaista terveydenhuoltoa kehittäessään, ja onko sillä uskallusta edistää kyseiseen järjestelmään siirtymistä, mikäli se todetaan hyväksi ja Suomen olosuhteisiin sopivaksi?

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2013
Olli Immonen /ps.