Jätin tänään (20.2.2013) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien pentutehtailun kriminalisointia Suomessa:

Pentutehtailun kriminalisointi

Viime vuosien aikana on uutisoitu monenlaisista eläinsuojelullisista ongelmista ja laiminlyönneistä ympäri Suomen. Nämä ovat kohdistuneet sekä tuotanto- että lemmikkieläimiin. Yhden merkittävän ongelman muodostaa erityisesti heikon taloustilanteen alla lisääntynyt ja suosiotaan kasvattanut niin sanottu pentutehtailu. Ihmisillä on edelleen halu koiran hankkimiseen, mutta siitä ei olla valmiita maksamaan samaa hintaa kuin aikaisemmin. Tällöin saatetaan päätyä ostamaan pentu sellaiselta taholta, joka ei huolehdi pentujen tai niiden emän tarpeista.

Pentutehtailu on järjestelmällistä koiranpentujen kasvattamista, jonka tavoitteena on mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty. Tämän vuoksi pentutehtailijat eivät rekisteröi pentuja, tarkastuta niitä eläinlääkärillä, huolehdi madotuksista, rokotuksista, lääkityksistä ja ruokinnasta saati tarjoa koirille ulkoilua ja liikuntaa. Samoilla nartuilla teetetään yleensä useita pentueita, ja pennut vieroitetaan emästä liian aikaisin. Koirat elävät pahimmassa tapauksessa koko elämänsä häkeissä tai pienissä kuljetusbokseissa ja jopa synnyttävät pentunsa niissä. Lain mukaan esimerkiksi tiineelle nartulle on taattava rauhallinen tila, jossa se voi häiriöttä synnyttää pennut.

Pentutehtailijat voivat tienata vuosittain tuhansia euroja, joista ei makseta valtiolle veroja. Pentujen hinta saattaa olla kuitenkin lähes yhtä korkea kuin rekisteröidyn, Kennelliiton myöntämällä kasvattajanimellä myyty pentu, josta on maksettu myös verot asianmukaisesti. Vastuuntuntoisella kasvatustyöllä jää harvoin voitolle, jonka vuoksi pentutehtailijat jättävät pennut hoitamatta. Pentutehtaissa tavataankin usein ulosteiden tahrimia, pienissä tiloissa pidettyjä aliravittuja koiria, joilla on erilaisia tulehduksia.

Pentutehtailua ei ole kriminalisoitu nykyisessä lainsäädännössä. Siihen kuitenkin liittyy usein sellaisia toimintatapoja, jotka täyttävät eläinsuojelurikoksen tunnusmerkit. Olisikin syytä selvittää, voiko pentutehtailun suoraan kriminalisoida, sillä toiminnalle on olemassa selvät tunnusmerkit.

Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä voitaisiin saattaa pakolliseksi. Tämä helpottaisi eläinsuojelurikosten tutkintaa ja säästäisi viranomaisten resursseja. Tunnistusmerkittyjen eläinten alkuperän ja omistajan selvittäminen olisi vaivatonta ja näin ollen pelko kiinnijäämisestä vähentäisi myös houkutusta pentutehtaan perustamiselle.

Laissa voitaisiin myös määritellä, kuinka monta pentuetta nartulla voidaan teetättää ja kuinka usein. Kennelliitto on esimerkiksi määritellyt, että pentueiden välillä on oltava taukoa vähintään 10 kuukautta ja että pentueita voi yhdellä nartulla olla maksimissaan viisi. Tällä hetkellä on mahdotonta määritellä tunnistusmerkitsemättömästä nartusta, miten monta pentuetta sillä on teetetty. Liian tiheä pennutus rasittaa narttua, altistaa erilaisille synnytysongelmille ja voi johtaa pahimmillaan sekä emän että pentujen kuolemaan.

Tautien leviämisriskit ovat pentutehtaissa suuret. Hygieniasta ei huolehdita eikä sairaita koiria viedä eläinlääkärille, vaikka laki niin velvoittaa. Kun pennut myydään eteenpäin, leviävät samalla myös erilaiset taudit, kuten ulkoloiset, kennelyskä ja parvovirus, muihin koiriin. Ihmisellekin vaarallista rabiesta eli raivotautia ei Suomessa ole koirissa tavattu pitkään aikaan, mutta on hyvin mahdollista, että jossakin vaiheessa esimerkiksi Virosta tuodaan laittomasti maahan koiranpentu, joka kantaa rabiesvirusta.

Suomalaisen pentutehtailun rinnalla onkin ollut kasvussa trendi hakea halpa pentu Virosta, jossa pentuja kasvatetaan samaan tapaan pentutehtaissa huonoissa olosuhteissa. Internetin välityksellä kaupataan pentutehtaiden pentuja, jotka tuodaan suoraan satamaan. Pennut tuodaan Suomeen ilman asianmukaisia rokotuksia ja papereita, jolloin riski tautien leviämiselle kasvaa. Lemmikkieläinten lisäksi taudit voivat levitä myös tuotantoeläimiin. Maahantuontisäännöksiä ei noudateta joko tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden vuoksi.

Viimeisin mediassa esillä ollut pentutehdastapaus paljastui helmikuussa 2013, kun pentua ostamassa olleen perheen äiti alkoi epäillä virolaiselta kuulostaneen myyjän tarkoitusperiä. Tämän jälkeen selvisi, että sama myyjä on välittänyt kahden vuoden ajan Virosta Suomeen jopa satoja koiranpentuja, jotka ovat todennäköisesti peräisin virolaisesta pentutehtaasta. Pentuja on tuotu Suomeen väärennetyillä papereilla, ja ne on vieroitettu emästään liian aikaisessa vaiheessa. Lisäksi pennuilla on todettu monenlaisia terveysongelmia sekä mahdollisia tarttuvia tauteja ja loisia. Myyntikanavana on käytetty pääasiassa internetiä, ja tietoja pennuista on välitetty useista eri puhelinnumeroista. Sekä poliisi että tulli selvittävät kyseistä tapausta sen johdosta tehtyjen rikosilmoitusten perusteella. Viron poliisi puolestaan löysi viime syksynä virolaisesta pentutehtaasta 21 nälkiintynyttä ja laiminlyötyä koiraa, joita se epäilee tarkoitetun myytäväksi Suomeen. Maahantuontisäännösten ja eläinsuojelulain rikkomisen lisäksi tapauksessa on mahdollisesti pyöritetty myös harmaata liiketoimintaa.

Vastuun tulisi olla myös pentutehtaista pentuja ostavilla ihmisillä. Heidän tulisi ymmärtää, että ostamalla pentuja pentutehtaista he nimenomaan tukevat niiden toimintaa. On kuitenkin otettava huomioon, että pentutehtaista ostetaan koiria myös tiedostamatta niiden todellista alkuperää. Valistustyötä tässä asiassa ovat tehneet muun muassa eläinlääkäriliitto, Suomen eläinsuojeluyhdistys ja Kennelliitto, jotka aloittivat joulukuussa 2012 kampanjan tiedottaakseen koiranostajia pentutehtailusta.

Eläinsuojelulaissa ei saisi olla sellaisia tulkinnanvaraisuuksia, joiden perusteella pentutehtaat voivat jatkaa toimintaansa siitä huolimatta, että viranomaiset tietävät niiden olemassaolosta. Eläinsuojeluvalvojien mukaan toimintaan on tällä hetkellä hyvin vaikea puuttua, vaikka sillä on lähes aina selvät tunnusmerkit: koiria on paljon, pentuja syntyy usein, ne elävät aivan liian ahtaissa tiloissa, ruokinta ja liikunta ovat puutteellista, koiria ei ole tunnistusmerkitty tai rekisteröity, myydyistä pennuista ei löydy kauppakirjoja ja niin edelleen. Pentutehtailun itsessään tulisi olla kriminalisoitua toimintaa, sillä se aiheuttaa kipua ja tuskaa eläimille sekä lisää tautien leviämisriskiä. Pentutehtailijat eivät myöskään huolehdi verotuksesta tai muista yritystoimintaan kuuluvista velvoitteista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta pentutehtailu saadaan kitkettyä Suomesta ja että eläinsuojelurikoksiin syyllistyneiden henkilöiden rangaistukset vastaisivat paremmin eläimille aiheutettua kipua ja tuskaa?

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2013
Olli Immonen /ps.