Jätin tänään 13.9.2012 eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien häiritsevän katukaupustelun kitkemistä pois Suomesta:

Häiritsevään katukaupusteluun puuttuminen

Julkisuudessa on ollut esillä lukemattomia tapauksia, joissa ihmisille on aggressiivisesti kaupusteltu erilaisia tavaroita yleisillä paikoilla, kuten kaduilla ja puistoissa. Vastaavaa kaupustelua on harjoitettu myös ravintoloiden terasseilla ja jopa yritysten liiketiloissa. Kaupustelijat yrittävät kyseenalaisin keinoin myydä tuotteitaan ja saada ihmiset jopa väkisin ostamaan niitä. Etenkin pienemmillä paikkakunnilla kaupustelua on tehty myös matkaamalla asukkaiden ovelta toiselle. Moni onkin päätynyt tukemaan kaupustelijoiden toimia vain päästäkseen heistä eroon, mikä saa kaupustelijat vain jatkamaan toimintaansa. Häiritsevä kaupustelu vähentää ihmisten viihtyvyyttä yleisillä paikoilla sekä aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja häiriötilanteita, joihin joudutaan puuttumaan välillä myös viranomaistoimin.

Esimerkiksi vuoden 2012 kesällä poliisille tuli useita ilmoituksia häiritsevästä katukaupustelusta muun muassa Hollolan ja Lahden alueelta. Tuolloin poliisi kehotti ihmisiä ilmoittamaan vastaavista tapauksista suoraan hätäkeskukseen ja välttämään asiointia kaupustelijoiden kanssa. Poliisin mukaan vastaavia kaupustelijaryhmiä oli tavattu Päijät-Hämeen alueella aiempinakin kesinä.

Häiritsevä katukaupustelu ei ole yleensä laillisen yrityksen tai yhdistyksen toimintaa, vaan asialla ovat usein romanikerjäläiset tai muut järjestäytyneet ulkomaalaisryhmät. Tällöin kaupustelun tuotoista ei myöskään makseta valtiolle veroja. Lisäksi jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus ja mahdollisuus nauttia yleisillä paikoilla liikkumisesta tulematta häirityksi esimerkiksi katukaupustelijoiden toimesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin häiritsevän katukaupustelun kitkemiseksi pois Suomesta?

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012
Olli Immonen /ps

 

Sain 1.10.2012 kysymykseeni ministeriltä seuraavan vastauksen:

Häiritsevästä katukaupustelusta tulee ajoittain ilmoituksia poliisille eri puolilla maata. Tiettyä häiritsevää toimintaa tekevä ryhmä voi kiertää useilla paikkakunnilla ja heidän toiminnastaan voi tulla ilmoituksia eri puolilta maata. Kun kyseinen ryhmä poistuu maasta, niin häiriöstä tehtävät ilmoitukset poliisille vähenevät.

Poliisin tehtävänä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. Poliisi on pyrkinyt puuttumaan häiritsevään katukaupusteluun, jos se on tullut poliisin tietoon. Järjestyslailla säädetään siitä, minkälainen toiminta on kiellettyä yleisellä paikalla. Järjestyslain 3 §:n mukaan yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty mm. metelöimällä ja muulla vastaavalla tavalla, toistuvilla uhkaavilla eleillä, hyökkäävillä liikkeillä, suullisesti esitetyillä uhkailuilla ja muulla vastaavalla, pelkoa herättävällä uhkaavalla käyttäytymisellä. Tämä on sovellettavissa myös edellä mainitulla tavalla yleisellä paikalla tapahtuvaan katukaupusteluun. Häiritsevästä kaupustelusta on syytä ilmoittaa hätäkeskukseen, jotta poliisilla on mahdollisuus puuttua tilanteeseen.

Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan poliisilla on jo nykyisin mahdollisuus puuttua edellä kuvatulla tavalla häiritsevään katukaupusteluun ja sisäasiainministeriössä ei ole suunnitteilla muita toimia asian suhteen.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2012
Sisäasiainministeri Päivi Räsänen