TIEDOTE 8.10.2014  (julkaisuvapaa heti)

Immonen ja Saarakkala: Katuväkivalta kitkettävä Suomesta

Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Vesa-Matti Saarakkala ovat huolestuneita viime päivinä julkisuuteen tulleista tiedoista, joiden mukaan monikansallinen teini-ikäisistä koostuva nuorisojengi on harjoittanut jo pidempään Itä-Helsingissä ja muualla päin pääkaupunkiseutua systemaattista väkivallantekoa ja ryöstelyä. Erityisen tuomittavaa näiden huligaanien toiminnassa on se, että se on kohdistunut nuoriin ja lapsiin, jotka ovat olleet näissä tilanteissa täysin puolustuskyvyttömiä.

Poliisin mukaan tämän nuorisojengin enemmistö koostuu eri vähemmistöetnisistä ryhmistä. Brutaalien ja summittaisten katupahoinpitelyjen lisääntyminen on oire Suomessa yli kahden vuosikymmenen ajan harjoitetusta epäonnistuneesta maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta. Suomessa on virheellisesti kannustettu maahanmuuttajataustaisia yksilöitä elämään täysin oman tahtonsa mukaan ja säilyttäen myös ne arvot, jotka ovat ristiriidassa suomalaisen yhteiskuntakulttuurin kanssa.

Perussuomalaiset ovat jo pitkään puhuneet maahanmuuton ongelmien kärjistymisestä Suomessa, jos harjoitettuun politiikkaan ei saada täyskäännöstä aikaan. Valtavirtapuolueet sekä niiden ylitsepursuavaa suvaitsevaisuutta korostavat edustajat ovat kuitenkin työntäneet päänsä pensaaseen ja näin saattaneet Suomen kehityksen kohti etnisesti ja sosiaalisesti jakautunutta yhteiskuntaa.

Eduskunnan tarkastusvaliokuntakin nosti viime vuonna julkaisemassaan mietinnössä koskien nuorten syrjäytymistä esiin etenkin maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumisongelmat. ”Erityistä tukea tarvinneilla ja maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on muita korkeampi riski jäädä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. Maahanmuuttajataustaisen syrjäytymisen riski on yleisesti ottaen suurempi kuin kantaväestöllä. Erityisen suuri se on pääkaupunkiseudulla, jossa se on noin 20 prosenttia, kun vastaava riski kantaväestöllä on noin 4 prosenttia.”, mietinnössä todetaan.

Immonen ja Saarakkala vaativat, että suomalaiset päättäjät vihdoinkin ryhtyisivät päättäväisiin toimenpiteisiin maahanmuuttopolitiikan tiukentamiseksi ja maahanmuuttajataustaisen väestön integroitumisen tehostamiseksi, jotta viime aikojen kaltaisilta tapahtumilta vältyttäisiin jatkossa. Tällöin maamme sosiaalinen rauha tulisi turvatuksi myös tulevaisuudessa. Summittaisen katuväkivallan kaltaisen terrorin juurtuminen suomalaisille kaduille on kaikin tavoin pyrittävä estämään, eikä tästä aiheesta pidä vaieta maahanmuuttajia kohtaan osoitetun väärin ymmärretyn suvaitsevaisuuden nimissä.

 

Lisätiedot:

Olli Immonen, kansanedustaja
050-5120114

Vesa-Matti Saarakkala, kansanedustaja
050-5120632