Sanomalehti Kalevassa (30.11.2022) julkaistu kansanedustajan kolumnini:

Ka­tu­jen­gi­on­gel­ma on seu­raus­ta epä­on­nis­tu­nees­ta maa­han­muut­topo­li­tii­kas­ta

Katujengien väkivallanteot ovat olleet viime aikoina kasvussa Suomessa. Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna enemmän esimerkiksi epäiltyjä ryöstöjä kuin aiempina vuosina. Poliisin mukaan katujengit koostuvat pääosin maahanmuuttajataustaisista nuorista. Suurimmalla osalla heistä on juuret Lähi-idässä, osa on somalitaustaisia.

Katujengiongelma on pääosin seurausta epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta. Suomalaisten poliitikkojen on aika herätä ja myöntää ääneen, että maamme on ajautunut Ruotsin tielle. Länsinaapurissa katujengien väkivalta ja muut maahanmuuton ongelmat ovat räjähtäneet käsiin.

Tiettyjen maahanmuuttajaryhmien kotoutuminen on epäonnistunut kaikissa Länsi-Euroopan maissa, vaikka kotouttamiseen on käytetty ja käytetään yhä suuria summia veronmaksajien rahaa. On käynyt selväksi, että kotouttamisessa ei tulla onnistumaan. Kotouttamisen sijaan on tärkeää puuttua katujengirikollisuuden juurisyyhyn eli epäonnistuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan ja massamaahanmuuttoon kulttuurisesti vieraista kehitysmaista.

Maahanmuuton ongelmat, kuten rikollisuus, yleinen turvattomuus, asuinalueiden eriytyminen, maahanmuuttajien syrjäytyminen valtavirtayhteiskunnan ulkopuolelle ja taloudellinen rasite tulevat pahenemaan niin kauan, kuin Suomessa ei puututa ongelman juurisyyhyn. Nämä haitalliset ilmiöt voidaan estää tehokkaasti vain maahanmuuttoa rajoittamalla ja poistamalla huonosti kotoutuneita maahanmuuttajia Suomesta.

Maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava. Lisäksi vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyvät maahanmuuttajat on karkotettava Suomesta nykyistä matalammalla kynnyksellä. Katujengirikollisuudesta on tehtävä myös poikkeuksetta rangaistuksen koventamisperuste. Suomen kansalaisuuslakia tulee muuttaa siten, että rikoksiin syyllistynyt ulkomaalainen ei voi saada Suomen kansalaisuutta. Suomen kansalaisuus on myös voitava jälkikäteen perua tilanteessa, jossa Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset syyllistyvät vakaviin tai toistuviin rikoksiin.

Ei ole oikein, että suomalaiset joutuvat elämään kasvavassa pelon ilmapiirissä, jolloin he joutuvat suunnittelemaan omaa liikkumistaan sen mukaan, kuinka turvallisena tai turvattomana kunkin alueen kokevat. Vanhempien ei pidä joutua pelkäämään lastensa turvallisuuden puolesta. Tilannetta ei saa päästää enää eskaloitumaan siihen pisteeseen, että ihmiset joutuvat turvattomuuden takia muuttamaan pois omista kodeistaan.

Jokaisen suomalaisen on saatava liikkua kaikkina vuorokaudenaikoina turvallisesti kaduilla. Suomesta tulee rakentaa jälleen turvallinen maa kaikille suomalaisille.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu