TIEDOTE 13.12.2017 (julkaisuvapaa heti)

Perussuomalaisten aloitteesta Karjalan Kielen Seuralle 200 000 euroa

Valtiovarainvaliokunta on päättänyt Perussuomalaisten talousarvioaloitteen (TAA 158/2017) pohjalta myöntää 200 000 euroa Karjalan Kielen Seuralle (KKS) karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelmaan. Varat myönnettiin niin sanotuista joululahjarahoista, joista valtionvarainvaliokunta päättää aina vuoden lopuksi.

Karjalan kielen elvytysohjelmasta talousarvioaloitteen laatinut kansanedustaja Olli Immonen on erittäin tyytyväinen valiokunnan päätökseen. Hän huomauttaa, että Karjalan kielen ja kulttuurin vaaliminen kuuluu perussuomalaisten kieliohjelmaan.

– Miljoonalla suomalaisella on juuret Karjalassa. Kyseisen avustuksen puolesta on tehty töitä vuosia ja nyt työ tuotti viimein tulosta. Työ perussuomalaisten teemojen eteen jatkuu myös vastaisuudessa, kansanedustaja Olli Immonen (ps.) kertoo.

Kotoperäinen karjalan kieli ja kulttuuri ovat asiantuntijoiden mukaan edelleen häviämisvaarassa ilman elvytysohjelmaa, vaikka asiantuntijat arvioivat kielen puhujia olevan 11 500 ja vähemmistöön kuuluvia noin 30 000.

– Ristiriita valtion rahoituksessa vähemmistöjen suhteen on ilmeinen, kun ajatellaan, että esimerkiksi ruotsinkielisen viittomakielen elvytystyö on saanut valtion budjetissa viime vuosina tukea useita satoja tuhansia euroja, vaikka tähän vähemmistöön kuuluu vain 300 henkeä.

– Kalevalainen kulttuurimaisema löydettiin aikoinaan Karjalasta. Suomalaisen kulttuurin kehitykseen vahvasti vaikuttaneet kansallisromantikot Sibeliuksesta Gallen-Kallelaan ammensivat inspiraatiota ja innoitusta Kalevalan syntysijoilta. On hienoa, että tätä merkittävää kulttuurista peruspilaria, Karjalan kieltä, pyritään vahvistamaan nyt myös Suomen nykyisellä maaperällä, Immonen painottaa.

Perussuomalaiset katsoo, että ilman karjalaisten huomattavaa panosta suomalaisen kulttuurin ja identiteetin rakentamisessa Suomi olisi kulttuuriltaan varsin toisenlainen kuin nykyisin.

– Karjala on uralilainen kieli, joka kuuluu suomalais-ugrilaisten kielten itämerensuomalaisten kielten pohjoisryhmään. Karjala on suomen läheisin sukukieli, Immonen muistuttaa.