Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 19.11.2014:

2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014
Ainoa käsittely

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Haluan käyttää tämän Valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon yhteydessä puheenvuoron suoran demokratian puolesta. Henkilökohtaisesti kannatan suoria ja sitovia kansanäänestyksiä edustuksellisen demokratian tueksi. Tarvitsemme suoraa demokratiaa nimenomaan siitä syystä, että Suomen kansa pääsee aidosti vaikuttamaan sitä koskeviin suuriin asioihin. Suomalaisen kansanvallan häpeäksi maassamme on tähän mennessä järjestetty kansanäänestyksiä vain kaksi kertaa: kieltolaista vuonna 1931 ja EU-jäsenyydestä vuonna 1994. Suomessa olisi astuttava rohkeasti suorien kansanäänestysten tielle ja annettava kansan aktiivisemmin päättää heitä koskevista poliittisista kysymyksistä.

Arvoisa puhemies! Nykyinen kansalaisaloite ei ole läheskään riittävä työkalu turvaamaan kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, sillä vanhojen puolueiden konsensuspoliitikoilla ei ole aikomustakaan viedä eteenpäin niitä aloitteita, jotka ovat ristiriidassa heidän arvoliberalististen näkemystensä kanssa.

Suomessa äänestysaktiivisuus on ollut jo pitkään laskusuuntainen. YK:n tilastoissa Suomi on ollut vasta sijalla 40 siinä, kuinka hyvin kansaa kuunnellaan poliittisessa päätöksenteossa. Jos kansalaiset eivät koe kykenevänsä vaikuttamaan asioihin, he passivoituvat. Tämä passivoituminen puolestaan näkyy Suomessa alhaisena äänestysprosenttina ja kasvavana kriittisyytenä poliitikkoja kohtaan.

Eduskunnassa on jätetty tällä vaalikaudella edustaja Hirvisaaren toimesta lakialoite sitovien kansanäänestysten mahdollistamiseksi Suomessa. Itse olin tämän aloitteen toinen allekirjoittaja. Kaiken kaikkiaan aloitteeseen nimensä laittoi 200 kansanedustajasta vain 7. Yhtään vihreiden, vasemmistoliiton, sosialidemokraattien, keskustan, kokoomuksen tai RKP:n edustajaa ei allekirjoittanut tätä aloitetta, vaikka heiltäkin on kuultu aikaisemmin tänään täällä salissa suoria kansanäänestyksiä puoltavia puheenvuoroja. Puheet ja teot eivät valitettavasti kohtaa.

Nykyiset järjestelmäpuolueet vastustavat suoraa kansanvaltaa, sillä ne haluavat säilyttää nykyisen poliittisen konsensuskartellin, jossa puolueiden väliset ideologiset erot pyritään hävittämään. Sopii kysyä, pitävätkö konsensuspuolueet tavallista kansaa liian tyhmänä tekemään poliittisia päätöksiä. Siltä vaikuttaa, vaikka onhan kansa osannut meidät kansanedustajatkin tänne eduskuntaan valita.

Sveitsissä ja monessa muussa maassa suorat kansanäänestykset ovat olleet arkipäivää jo pitkään, ja ne ovat toimineet siellä erittäin hyvin.

Arvoisa puhemies! Suomalaisille pitää tarjota mahdollisuus aidosti osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tarvitsemme Suomeen suoraa demokratiaa, sillä vain tällä tavoin voimme varmistaa kansan tahdon toteutumisen tärkeillä politiikan eri sektoreilla.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ohessa videolinkki pitämääni puheenvuoroon:
http://verkkolahetys.eduskunta.fi/webtv.case#c=40799798&v=41379981&p=27491000&l=fi&t=0