Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 28.9.2011:

2) Kunnallisten lähipalvelujen turvaaminen Ainoa käsittely

Välikysymys VK 1/2011 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen kaavailema kuntauudistus on herättänyt jo tässä vaiheessa suurta huomiota sekä täällä eduskunnassa että paikoitellen eduskunnan ulkopuolella kuntalaisten keskuudessa. Hallitus onkin lähtenyt kuntauudistuksen kanssa kiireellä liikkeelle. Henkilökohtaisesti peräänkuuluttaisin kuitenkin nyt malttia sekä kuntauudistuksen kannattajien että vastustajien suuntaan. Arvoisa puhemies! Pääministeri Kataisen mukaan kuntauudistus on tärkein keino julkisen talouden tasapainottamisessa. On kuitenkin syytä huomauttaa, että kuntauudistuksista saatu mahdollinen hyöty näkyy vasta useiden vuosien kuluttua. Tähän asti uudistusten aiheuttamat kulut ovat lähinnä nousseet. Kuntauudistuksista ei voidakaan odottaa nopeaa ratkaisua julkisen talouden ongelmiin. Siispä ratkaisuja on haettava aktiivisesti myös muualta.

Olen vahvasti sitä mieltä, että kuntien turhaa hallintobyrokratiaa on karsittava selvästi ja erilaisista kuntien tarjoamista suojatyöpaikoista ja puoluepoliittisista virkanimityksistä on päästävä eroon. Vastustan kuitenkin kuntien pakkoliitoksia. Mielestäni kuntauudistukset on toteutettava vapaaehtoisesti kuntalaisten omilla ehdoilla. Kuten tiedämme, kokemukset pakkoliitoksista eivät ole olleet hyviä. Siksi onkin syytä valita toinen tie. Kuntauudistuksella tavoitellaan nimenomaan tuottavuuden nousua. Tuottavuuden nousu taas varmistetaan parhaiten vapaaehtoisilla kuntauudistuksilla.

Arvoisa puhemies! Henkilökohtaisesti kannatan suoraa demokratiaa edustuksellisen demokratian tueksi eli kansanäänestysten järjestämistä tärkeistä ja merkittävistä asioista. Siksi näenkin, että valtion olisi kannustettava enemmän kuntia järjestämään kansanäänestyksiä kuntauudistuksista. Kuntalaiset ovat oman kuntansa parhaita asiantuntijoita. Heillä on valtionjohtoa parempi tietämys ja käytännön kokemus siitä, onko kunnassa tarpeellista ryhtyä jossakin vaiheessa uudistamistoimenpiteisiin.

Arvoisa herra puhemies! Esitin Oulun kaupunginvaltuustossa vuoden 2010 huhtikuussa kansanäänestyksen järjestämistä Oulun seudun monikuntaliitoksesta. Tuolloin keskusta sekä kaikki muut vanhat valtuustoryhmät olivat niin vahvasti liitoksen kannalla, että tyrmäsivät esitykseni välittömästi. Ainoastaan perussuomalaisten valtuustoryhmä kannatti kuntalaisten äänen kuulemista kansanäänestyksen muodossa. Valitettavasti tämän ja useiden muiden esimerkkien valossa keskustan välikysymys vaikuttaa osittain puhtaalta oppositiopolitikoinnilta ilman vakavia tarkoitusperiä.

Katso puheenvuoro YouTubesta