Ohessa sanomalehti Kalevassa tänään (8.6.2011) julkaistu kolumnini:

Kansan tahdon on toteuduttava

Terveiset eduskunnasta. Vaaleista on kulunut kohta kaksi kuukautta, eikä uuden hallituksen muodostuminen näytä ottavan tuulta alleen. Viimeksi Säätytalon neuvottelupöydästä poistuivat SDP ja vasemmistoliitto. Kataisen ei ole auttanut muu kuin alkaa jälleen virittää uusia verkkoja vesille.

Eduskunnan täysistunnot ovat olleet kevään aikana suurelta osin läpihuutojuttuja. Poikkeukseksi muodostui Portugalin tukipaketin käsittely, joka herätti suuressa salissa runsaasti kiivasta keskustelua. Argumentteja kuultiin sekä tukipakettien puolesta että niitä vastaan. Omassa puheessani keskityin kyselemään vaalilupausten perään. Vaalien jälkeen on taas nähty, kuinka uusien kansanedustajien takit ovat kääntyneet napit sinkoillen.

Nykyinen edustuksellisen demokratian järjestelmä mahdollistaa takinkääntämisen, sillä päättäjät voivat vaalien alla tehdä lupauksia, mutta vaalien jälkeen kuitenkin pettää lupauksensa. Ennen viime eduskuntavaaleja esimerkiksi Ylen vaalikoneessa uusista kansanedustajista peräti 135 vastusti ja ainoastaan 56 kannatti tukipakettien myöntämistä EU:n kriisimaille. Kuitenkin vaalien jälkeen eduskunnan äänestyksessä enää ainoastaan 49 edustajaa vastusti Portugali-pakettia. Yleisin syy takinkääntöön on puolueiden ryhmäkuri, joka estää edustajan itsenäisen päätöksenteon.

Suomessa tulisi vakavasti harkita suoran demokratian eli suorien kansanäänestysten käyttämistä päätöksenteon työvälineenä. Tällöin kansa saisi äänestää henkilön sijaan suoraan päätettävänä olevasta asiasta. Kansanäänestyksiä voitaisiin järjestää sellaisista asioista, jotka osoittautuvat kansalle erityisen tärkeiksi. Suora demokratia toimisi näin edustuksellisen demokratian tukena.

Suora demokratia on käytössä muun muassa osassa EU-maita. Järjestelmä on laajasti testattu ja hyväksi havaittu. Suoran demokratian välineitä on kaksi: kansalaisaloite ja kansalaispäätös. Kansalaisaloitteella tietty määrä ihmisiä voi tehdä oman ehdotuksensa, josta päätetään kansanäänestyksellä. Jos poliitikot ovat tekemässä kansan mielestä väärää päätöstä, kansalaispäätöksellä asia saadaan vedetyksi kansanäänestykseen. Molemmat on mahdollista saavuttaa keräämällä kasaan tietty määrä äänioikeutettujen kansalaisten allekirjoituksia. Ennen äänestyksiä kansalaisille on jaettu puolueetonta tietoa äänestettävänä olevista asioista.

Jos kansalaiset osaavat äänestämällä valita oikeat päättäjät eduskuntaan, he osannevat äänestää oikein myös suoraan päätettävänä olevista asioista. Suora demokratia on keino vähentää kansalaisten passivoitumista ja turhautumista päätöksentekoa kohtaan. Se myös kannustaa ihmisiä kantamaan vastuuta ja ottamaan asioista selvää.

Suomalaiset äänestäjät ansaitsevat demokratian mallin, joka turvaa äänestäjien tahdon toteutumisen myös vaalien jälkeen.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu