Eduskunnassa käytiin eilen (15.11.2017) keskustelu oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. Pidin kyseisessä asiakohdassa seuraavan puheen kansallista etua ja turvallisuutta koskien:

Arvoisa puhemies! Perussuomalaisilla on tarjota erinomainen vaihtoehtobudjetti, jonka läpileikkaavana linjana on kansallinen etu. Perussuomalaiset haluavat toimia politiikassa nimenomaan kansallinen etu ja yhteiskunnan sisäinen solidaarisuus edellä.

Nostaisin esille vaihtoehtobudjetista yhden yksittäisen ja äärimmäisen tärkeän teeman, nimittäin turvallisuus. Turvattomuuden tunne on ennätyskorkealla, mikä käy ilmi esimerkiksi maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan suomalaisille tekemästä vuosittaisesta kyselystä. Suomalaiset kokevat turvattomuutta erityisesti työllisyystilanteen vuoksi. Toiseksi eniten huolta aiheuttaa kansainvälinen terrorismi ja Euroopan taloudelliset näkymät. Valitettavasti nämä vuoden 2016 pelot terrorismista konkretisoituivat tänä vuonna myös meillä Suomessa.

Kansallisen turvallisuuden ylläpitäminen on valtion ydintehtävä. Tällä hetkellä osa kansalaisista perustellusti kokee, että maamme on päästetty ajautumaan tilanteeseen, jossa turvallisuusuhkia ei oteta tosissaan. Tästä syystä perussuomalaiset esittävätkin, että muun muassa poliisin toimintamenoihin lisätään 15 miljoonaa, tullilaitokselle 5 miljoonaa ja Rajavartiolaitokselle 3 miljoonaa euroa.

Olemme hyvin huolissamme Suomen turvallisuustilanteen oleellisesta heikkenemisestä. Mielestämme on erikoista, että hallitus tässä tilanteessa satsaa varoja esimerkiksi niin sanottuun vihapuheen torjumiseen ja kansalaisten puheiden kyttäämiseen erityisesti tuolla internetin puolella. Sitä vastoin perussuomalaiset näkevät, että nämäkin resurssit pitäisi kohdentaa oikeisiin turvallisuusuhkiin, kuten ulkomaalaisvalvonnan parantamiseen ja terrorismin ehkäisyyn. Sananvapaus on meille perussuomalaisille pyhä asia. Tällaiselle orwellilaiselle kyttäämiselle tulisi saada loppu.

Arvoisa puhemies! Kuten täällä jo tänään on käynyt aiemmin ilmi, perussuomalaiset ovat edelleen hyvin huolissaan maahanmuuton aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Väärin perustein maahan tulevat ulkomaalaiset syövät julkisia varoja. Suurin osa heistä kuitenkin lopulta palaa tai heidät pakkopalautetaan takaisin kotimaihinsa. Maahanmuutosta löytyy useita aivan selkeitä säästökohteita ja ne olisikin vastuullisuuden nimissä syytä toteuttaa mitä pikimmiten.

Hallitus esittää esimerkiksi, että kunnille korvattaisiin laittomasti maassa olevien henkilöiden sosiaalihuollon kustannukset. Perussuomalaisten mielestä suomalaisten tehtävä ei ole maksaa laittomasti maassa olevien henkilöiden elämistä. Turvapaikanhakijoiden aiheuttamiin kustannuksiin esitämme muun muassa noin 42 miljoonan euron säästöjä vastaanottotoiminnasta ja yli 5 miljoonan euron säästöjä laittomasti maassa olevien sosiaalikustannuksista.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset eivät ole valmiita tinkimään kansalaisten turvallisuudesta. Näillä vaihtoehtobudjetissa esitetyillä toimenpiteillä haluamme parantaa kansalaisten turvallisuutta ja oikeusturvaa, torjua rajojen ulkopuolelta tulevia uhkia sekä antaa poliisille lisää resursseja perustehtävien hoitamiseen. Sisäisestä turvallisuudesta ei saa tinkiä, erityisesti tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa nyt elämme.

(Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin päälinjaukset löytyvät täältä.)