Puheeni eduskunnassa 5.10.2022 eduskunnan käsitellessä opposition välikysymystä energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta:

Elämme Suomessa kriisien keskellä, ja kansalaisten arki on kurjistunut. Kansa odottaa, että hallitus tuo mahdollisimman nopeasti vaikuttavia toimia ahdingon helpottamiseksi korkean inflaation ja kallistuneen energian hinnan kurimuksessa. Kansalaisten tulot menevät tällä hetkellä suurelta osin perustarpeisiin, kuten sähköön, lämpöön, ruokaan ja liikkumiseen. Kansalaisten ostovoima myös on heikentynyt merkittävästi.

Energiakriisi on seurausta vastuuttomien poliitikkojen vastuuttomista päätöksistä, joiden seurauksena Eurooppa on tullut riippuvaiseksi energian tuonnista Venäjältä. Lisäksi ydinvoimaa on ajettu alas, ja liian kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vaikeuttavat tilannetta entisestään. Nyt esimerkiksi tästä suuresta energiariippuvuudesta joudutaan maksamaan erittäin kova hinta. Kukaan poliitikko ei tule näistä virheistä tietenkään koskaan vastuuta kantamaan, mutta on täysin selvää, että historia tulee heidän nimensä muistamaan.

Energiakriisi ei voinut tulla nykyhallitukselle yllätyksenä, sillä Venäjälle kaasu on ollut kiristämisen väline jo vuoden 2008 Georgian sodasta lähtien. Perussuomalaiset ovat jo pitkään varoittaneet Venäjä-riippuvuudesta ja korostaneet omavaraisuuden ja huoltovarmuuden tärkeyttä. Vanhojen puolueiden olisi tullut kuunnella näitä ajatuksia. Energiakriisi tulee valitettavasti pitkittymään, koska uusien voimalaitosten, siirtolinjojen ja nestekaasuterminaalien toteuttamiset ovat hitaita prosesseja. Hallituksen onkin nyt viimein keskityttävä kotitalouksia tukeviin toimenpiteisiin sekä sähkön tarjonnan lisäämiseen. Tarpeettomasti ylläpidettävää korkeaa hintatasoa on pyrittävä korjaamaan nopealla aikataululla. Turve on saatava takaisin osaksi suomalaista energiapalettia. Sitä tarvitaan huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. Sen alasajo oli hallitukselta käsittämätön virhe. Käsittämätöntä on myös se, että romutuspalkkioita maksettiin turvekoneista vielä Venäjän hyökkäyksen alettua.

Päästökaupan todelliset ilmastovaikutukset ovat minimaaliset. Päästökaupan seurauksena teollisuustyöpaikat ja ‑päästöt vain siirtyvät maihin, joissa päästöistä ei kanneta huolta minkään vertaa. Päästökauppa onkin keskeytettävä pikaisesti. Jopa Keski-Euroopan maista löytyy kannatusta keskeyttämiselle. On vastuutonta, että sen sijaan EU-komissiossa ja Suomen hallituksessa tälle täysin järkiperäiselle ehdotukselle ei löydy kannatusta.

Suomelle haitallisen äärivihreän sähläämisen on loputtava. Suomen ilmastotavoitteita on siirrettävä vuodesta 2035 EU:n tavoitevuoteen 2050, ja EU:n 55-ilmastopaketin esitykset on hyllytettävä. Hallitus ei saa itsepintaisesti pitää kiinni epärealistisista Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Edullisempi energian hinta ja huoltovarmuus ajavat tärkeydessään näiden tavoitteiden edelle. Hallituksen on huolehdittava jatkossa riittävästä säätövoiman määrästä ja korjattava vihreän siirtymänsä virhettä muun muassa niin, että tuulivoimalle asetetaan säätövoimavelvoite. Lisäksi Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa. Hallituksen on helpotettava ja tuettava vakaan sähköntuotannon tuotantomuotoa. Ydinvoimaloiden lisärakentaminen on mahdollistettava muuttamalla lainsäädäntöä erityisesti pienydinvoimaloiden osalta. Kaasun hintakattoa on harkittava, ja kansalliseen sähkömarkkinalakiin on kirjattava kohtuullisuusvaatimus. Tuotantoa on lisättävä ja laajennettava ilmastotavoitteiden kustannuksellakin.

Hallituksen on nyt aika ryhdistäytyä ja ryhtyä ajamaan sekä kansallisesti että EU-pöydissä suomalaisten etua. Suomea ei saa laittaa maksamaan muiden maiden energiapoliittisista virheistä. Verotusoikeus ja verotulot kuuluvat kansallisiin käsiin. EU:n perussopimukset ja eduskunnan viralliset kannanotot antavat tukea sille, ettei yhteisvastuita ja tulonsiirtoja edistetä. Tästä on pidettävä kiinni tämänkin kriisin keskellä. Oma kansa ensin ‑ajattelu — se on nimenomaan sitä kaikkein vastuullisinta politiikkaa.

Puhe You Tubessa