Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 6.2.2014:

2) Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp) Lähetekeskustelu

Muu asia M 9/2013 vp

Olli Immonen /ps:
Arvoisa herra puhemies! Nyt käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen tavoitteena on voimassa olevan lainsäädännön ylilyöntien korjaaminen verkkovalvonnan ja vahingonkorvausten osalta. Kuten aloitteessa todetaan, sen tarkoitus ei ole muuttaa tekijänoikeuksien alaisen sisällön lataamista ja jakamista lailliseksi, vaan tehdä yksittäisten ihmisten tekijänoikeuksin suojatun sisällön lataamisesta rangaistavaa tekijänoikeusrikkomuksena. Tekijänoikeusrikoksista tuomittaisiin siis edelleen kaupalliseen tai laajamittaiseen tekijänoikeuksin suojatun sisällön jakamiseen syyllistyneet.Arvoisa puhemies! Teknologisen kehityksen jatkuessa internetissä tullaan lataamaan ja jakamaan tiedostoja, musiikkia ja elokuvia yhä enemmän. Teknologista kehitystä ei voi eikä saa hidastaa sen vuoksi, että musiikki- ja elokuva-alan markkinatoimijat eivät osaa hyödyntää modernin maailman tarjoamia mahdollisuuksia. Erityisesti immateriaalin ja materiaalin ero olisi syytä ymmärtää ja ottaa huomioon myös lainsäädännössä. Tiedostolatausta ei voi rinnastaa esimerkiksi perinteiseen varastamiseen, sillä ladattaessa tiedosto pystytään kopioimaan ilman minkäänlaisia kustannuksia ja vieläpä siten, että alkuperäinen tuote säilyy molemmilla osapuolilla. Lisäksi tiedostojen jakaminen internetissä on musiikkialan toimijoille ilmainen ja erittäin tehokas tapa mainostaa omaa tuotettaan. Tutkimusten mukaan nimenomaan internet-lataajat ovat kaikista aktiivisimpia musiikin ostajia.Arvoisa herra puhemies! Tekijänoikeuslainsäädäntöä olisi korkea aika päivittää kansalaisaloitteen hengen mukaisesti, sillä esimerkiksi tekijänoikeusrikoksista langetettavat rangaistukset ovat tällä hetkellä kohtuuttoman kovia eivätkä ne millään tavalla vastaa kansalaisten oikeustajua. Toivoisinkin, että eduskunta ryhtyisi toimiin lainsäädännön korjaamiseksi.