Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 6.11.2014:

26) Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 56/2014 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämä käsittelyssä oleva edustaja Saarakkalan lakialoite kansalaisuuslain muuttamisesta on tänä epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan ja terrorismin aikakautena oikein tervetullut ehdotus. Kansalaisuuslakiamme muutettiin viimeksi istuvan hallituksen toimesta vuonna 2011 entistä liberaalimpaan suuntaan, minkä johdosta myönnettyjen kansalaisuuksien määrä kaksinkertaistui vuosina 2011 ja 2012. Tämä kansalaisuuslain löyhentäminen on kummallista, sillä samaan aikaan monissa muissa EU-maissa kansalaisuuden saamista on jopa vaikeutettu ja sen menettämistä tarkennettu.

Nykyisellä kansalaisuuslailla tunnutaan pyrkivän antamaan Suomen kansalaisuus mahdollisimman monelle ulkomaalaiselle riippumatta siitä, ovatko he kotoutuneet tänne tai tuntevatko he edes kuuluvansa yhteiskuntaamme. Kansalaisuutta ei tulisikaan jakaa epämääräisin perustein kelle tahansa, kuten tällä hetkellä uudistetun kansalaisuuslain nojalla tehdään. Sen tulee olla pikemminkin palkinto Suomeen onnistuneesti kotoutuneelle henkilölle, joka aidosti haluaa sitoutua yhteiskuntaamme ja pystyy sen myös esimerkiksi kansalaisuustestin perusteella todistamaan.

Arvoisa puhemies! Kuten edustaja Saarakkala lakialoitteessaan tuo ilmi, ovat kansalaisuuden myöntämisehdot naapurimaissamme paljon tiukemmat kuin meillä täällä Suomessa. Esimerkiksi asumisaikavaatimus on Suomessa vain 5 vuotta, kun taas vaikkapa Norjassa vaaditaan 7:ää ja Tanskassa 9:ää vuotta. Myös suomen kielen osaamisvaatimusta tulisi nostaa Suomessa. Vastoin yleistä ajattelutapaa suomen kieli ei ole sen vaikeampi opiskella kuin muutkaan kielet.

Suomen kansalaisuus ja Suomen passi ovat hyvin arvostettuja maailmalla. Passillamme voi matkustaa yli 150 maahan ilman ennalta hankittavaa viisumia. Meitä suomalaisia pidetään tunnetusti rehellisinä ihmisinä ja luotettavana kansana maailmalla. Liian vapaamieliset kansalaisuuden myöntämiskriteerit kuitenkin heikentävät tätä kuvaa, sillä tällä hetkellä olemme valmiita myöntämään Suomen kansalaisuuden jopa rikoksista tai rikkeistä tuomituille ulkomailta tulleille henkilöille.

Arvoisa herra puhemies! Meidän olisi vihdoin aika tunnustaa Suomen kansalaisuuden korkea arvo ja lakata jakamasta sitä olemattomin perustein. Näillä edustaja Saarakkalan ehdottamilla kansalaisuuslain muutoksilla osaltaan turvaamme Suomen kansalaisuuden arvostuksen ulkomailla myös jatkossa sekä estämme kaksoiskansalaisuuden aiheuttamat turvallisuuspoliittiset ongelmat.

Arvoisa herra puhemies! Totean vielä loppuun, että kannatan lämpimästi tätä edustaja Saarakkalan tekemää lakialoitetta.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ohessa videolinkki pitämääni puheenvuoroon: http://verkkolahetys.eduskunta.fi/webtv.case#c=40799798&v=41269851&p=18960800&t=2