Ohessa Rantalakeudessa 11.3.2021 julkaistu kolumnini:

Järkeä ilmastohysteriaan

Suomen hallituksen ilmastopolitiikka perustuu vihreään ideologiaan. Sen seurauksena politiikasta on tullut niin arvaamatonta, että se vaarantaa maamme teollisuuden toimintakyvyn ja työpaikat. Lisäksi kansalaisten elinkustannukset nousevat.

Ilmastokiihkossaan hallitus on unohtanut maatalouden merkityksen maallemme. Maa- ja metsätaloussektorin toimintaa ei saa vaikeuttaa liian kunnianhimoisilla päästövähennystavoitteilla. Kaikkialla Suomessa on pystyttävä asumaan myös tulevaisuudessa. Metsätaloutta ja maanviljelystä on kyettävä harjoittamaan, ruokaa tuottamaan, yrittämään ja tarjoamaan työtä ihmisille.

”Saastuttaja maksaa” -periaatteen tulisi toteutua kansainvälisesti. Suomen päästöt ovat noin 1,1 promillea globaaleista päästöistä. Kuitenkin EU:n suurimmat saastuttajat saavat Suomea paremmat tukiehdot alkutuottajille ja onnistuvat myös pienentämään EU:n maksuosuuksiaan.

Hallituksen on puututtava EU:n epäreiluun päästövähennysten taakanjakoon. Puola käyttää kivihiiltä sähköntuotannosta noin 90 prosenttia. Silti sen päästövähennystavoite on 7 prosenttia. Bulgaria käyttää lähes 90 prosenttia tavoitteen ollessa 0 prosenttia. Suomi käyttää kivihiiltä 7 prosenttia, ja silti meillä on EU:n kolmanneksi korkein tavoite, lähes 40 prosenttia. Suomi on tehnyt paljon ilmasto- ja ympäristötoimia ja olemme toimien kärkipäässä Euroopan maista. Hallitukselle se ei kuitenkaan riitä.

Hallitus ei ole kyennyt puolustamaan suomalaisia EU-pöydissä. Suomen tulisi esimerkiksi ajaa EU:ssa verotusjärjestelmää ja EU:n tullijärjestelmää, jossa maat, jotka saastuttavat eniten, maksavat tuotteistaan suurempia tullimaksuja.

Suomen talous on kovilla ja korona kurjistaa sitä entisestään. Hallituksen vaikuttavat työllisyystoimet loistavat poissaolollaan. Nyt olisi panostettava yrittäjien aseman parantamiseen, jotta maahan saadaan uutta työtä. Turvetuotannon alasajosta on luovuttava, koska se lisää työttömyyttä. Lisäksi polttoaineiden veronkorotukset on peruttava.

Suunniteltu polttoaineiden päästökauppa ei saa toteutua. Arvioiden mukaan se tarkoittaisi jopa yli kahden euron litrahintoja polttoainemittarilla. Toteutuessaan se rapauttaisi ostovoimaa, työssäkäynnin kannattavuutta ja siirtyisi suoraan kuluttajahintoihin, koska jopa 90 prosenttia päivittäistavaroistamme kulkee kumipyörillä. Tämä olisi myrkkyä autoilijoille, yrityksille ja työllisyydelle.

Hallituksen ilmastoideologia rahoitetaan velkarahalla sekä yrittäjien ja veronmaksajien kustannuksella. Sen seurauksena Suomi luisuu kohti taantumaa, jota seuraavien hallitusten on vaikea korjata. Suomen talous on saatava kestävälle pohjalle niin, ettei yhteiskuntaa tarvitse tekohengittää velkarahalla.

Hallituksen on tultava ulos kuplastaan ja kohdattava kansalaisten arkitodellisuus, jossa palkka ei riitä välttämättömiinkään elinkustannuksiin. Hallituksen on ymmärrettävä, kuinka paljon se hankaloittaa työn tekemistä nostamalla kustannuksia.

Epäinhimillisen ilmastopolitiikan maksajia ovat maaseudun ihmiset, autoilijat, yrittäjät ja teollisuus. Maamme maailman puhtain teollisuustuotanto voi siirtyä lopullisesti maihin, joissa päästöistä ei välitetä, jos teollisuuden kurittamista jatketaan.

Suomalaisen päätöksentekijän tärkein tehtävä on huolehtia omasta kansasta ja sen hyvinvoinnista. Hallituksen ilmastopolitiikka sotii tätä periaatetta vastaan. Hallitusohjelma on laitettava ilmastopolitiikan osalta kokonaan uusiksi. Suomalaisen työntekijän lisäverottamisen ja teollisuuden kilpailukyvyn heikentämisen on loputtava.

 

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu