Italian varapääministeri ja sisäministeri Matteo Salvini on onnistunut ansiokkaasti yhdessä maan tuoreen hallituksen kanssa tiukentamaan Italian siirtolaispolitiikkaa. Sisäministerillä on ensisijainen vastuu yleisestä turvallisuudesta ja muun muassa siitä, ketä maahan päästetään. Salvini on sanonut, että italialaiset maksavat hänelle heidän puolustamisestaan, ja sen hän on siirtolaispolitiikan saralla myös tehnyt.

Salvini on pitänyt Pohjois-Afrikasta tulevien terroristien saapumista siirtolaisveneiden mukana todellisena uhkana. Salvini sulki Italian satamat laittomilta siirtolaisilta kesäkuussa 2018. Tämän seurauksena Välimereltä saapuvien siirtolaisten määrä on pudonnut 92 prosenttia ja hukkuneiden ja kadonneiden määrä puolittunut.

Myös Malta on kieltäytynyt ottamasta laittomia aluksia siirtolaisineen satamiinsa. Salvini on todennut, että alus, joka on rekisteröity Saksaan ja jolla on saksalainen kapteeni voi mennä Hampuriin.

Salvinin mukaan Libyan vankiloissa on tällä hetkellä noin 500 terroristia, eikä tällaisia ihmisiä haluta Italiaan. Nyt Italian satamia kontrolloidaan, ja Salvini on painottanut, ettei maahan tulla ilman päteviä asiakirjoja. Siirtolaistulva on estetty maalla ja merellä. Salvini näyttää muiden Euroopan maiden päättäjille esimerkkiä vastuullisesta tavasta hoitaa siirtolaispolitiikkaa.

Elintasopakolaisten tulo Italiaan loppunut

Italialaisen Afrikka-asiantuntijan ja professorin Anna Bonon mukaan vain viisi prosenttia Italiaan saapuvista siirtolaisista on ollut oikeita pakolaisia. Loput 95 prosenttia on niin kutsuttuja elintasopakolaisia. Paremman elintason perässä tulevat henkilöt maksavat matkastaan ja väärennetyistä asiakirjoistaan tuhansia dollareita, joten köyhiäkään he eivät todellisuudessa ole.

Välimeren siirtolaiskriisin uudet painopistealueet ovat nyt Espanja ja Kreikka.  Tämän vuoden maaliskuuhun mennessä Espanjaan oli saapunut jo 6 647 siirtolaista, mutta Italiaan vain 349. Tämä kertoo siitä, että Salvini on onnistunut katkaisemaan Italiaan kohdistuneen laittoman siirtolaisuuden. Vastuullinen politiikka tuottaa tulosta.

Salvinin puolueen suosio kasvanut hallituksessa

Italialaiset arvostavat sisäministerinsä kansallismielistä politiikkaa, ja Salvinin johtaman Lega-puolueen kannatus onkin noussut viime vuoden vaalien aikaisesta 17 prosentista mielipidemittauksissa jo 35 prosenttiin. Syy kannatuksen nousuun on se, että Lega on pitänyt hallituksessa ollessa kiinni vaalilupauksistaan.

Edellä mainittujen siirtolaispolitiikkaa koskevien toimenpiteiden myötä Salvini on onnistunut leikkaamaan maahanmuuton kustannuksista. Siirtolaisvirran tyrehtymisen ansiosta pakolaiskeskuksista vähennetään 15 000 työpaikkaa. Tästä saadaan säästöjä noin 200 miljoonaa euroa.

Kansalaisuuden saamista tiukennettu ja turvapaikkaprosesseja nopeutettu

Italia on myös kiristänyt säädöksiä koskien maan kansalaisuutta. Kaikki Italian kansalaisuuden saanet maahanmuuttajat, joilla on todennettuja terrorismirikoksia ja niistä lopullinen tuomio, menettävät Italian kansalaisuuden. Lisäksi vuonna 2018 syksyllä hyväksytyn säädöksen myötä turvapaikkahakemusten valituskäsittelyä oikeudessa on nopeutettu.

Professori Bono on todennut, että jos kenelle tahansa, joka väittää tarvitsevansa turvapaikan, annetaan samat mahdollisuudet kuin Italian kansalaiselle käydä läpi kaikki kolme oikeusastetta, on selvää, että turvapaikanhakija viettää Italiassa vuosikausia odotellen valitustensa tuloksia jokaisesta oikeusasteesta. Sillä välin näitä ihmisiä täytyy veronmaksajien kustannuksella ruokkia, vaatettaa, majoittaa ja antaa heille terveydenhoitoa ja oikeusapua. Tästä muodostui aiemmin vuosittain 4,5 miljardin euron rasite Italian taloudelle. Nämä miljardit ovat olleet pois Italian kansalaisten hyvinvointipalveluista.

Turvapaikkahakemusten uusintakäsittelyn välttämiseksi sisäministeriö on varannut mahdollisuuden evätä henkilöltä oikeuden oleskella Italiassa turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana. Vastaanottoa pyytävät turvapaikanhakijat eivät saa enää ilmaista lakimiehen antamaa oikeusapua tapauksissa, joissa valitus todetaan prosessointikelvottomaksi tai muuten epäselväksi.

Yhteistyö perusteltua Italian nykyjohdon kanssa

Perussuomalaiset on ilmaissut halunsa muodostaa eurovaalien jälkeen mahdollisimman suuren ryhmittymän europarlamenttiin muiden Euroopan johtavien kansallismielisten puolueiden kanssa. Ryhmittymää muodostaneita puolueita on nimitelty poliittisten vastustajien ja valtamedian toimesta ”äärioikeistoksi”.

Todellisuudessa ääriainesta ovat ne, jotka ovat kyseenalaisesti hallinneet Eurooppaa viimeiset 20 vuotta. Euroopan ääriainesta edustavat EU-federalistit, jotka ovat pitäneet Eurooppaa kämmenellään vallanhimon, rahanahneuden ja holtittoman maahanmuuton nimissä.

Kasvottomat EU-byrokraatit ja federalistit ovat hallinneet Eurooppaa liian kauan. Demokraattisilla vaaleilla valituilla parlamentaarikoilla tulee olla jatkossa enemmän valtaa europarlamentissa. Uskon päätöksenteon muuttuvan näin enemmän kansallisvaltiomyönteisemmäksi. Perussuomalaiset haluaa muutosta, ja Italian nykyjohto on hyvä esimerkki todellisesta suunnanmuuttajasta. Haluamme kansallisvaltioiden Euroopan takaisin – haluamme kansallisen itsemääräämisoikeuden takaisin.

Euroopan kansallismielisillä puolueilla on tietyistä poliittisista painotuseroista huolimatta yhteisiä keskeisiä tavoitteita, kuten vallan palauttaminen Brysselistä takaisin kansallisvaltioille, vastuullisemman maahanmuuttopolitiikan toteuttaminen, kuten siirtolaisvirtojen pysäyttäminen EU:n ulkorajoille, sekä Euroopan kansojen kulttuurien, identiteettien ja perinteiden suojeleminen.

Nämä ovat keskeisimpiä asioita, jotka yhdistävät eurooppalaisia kansallismielisiä puolueita. Kansallismielisten puolueiden on ymmärrettävä jatkossa keskittyä enemmän puolueita yhdistäviin, kuin erottaviin tekijöihin. Ainoastaan näin luodaan pohja kestävälle yhteistyölle.

Eurovaaleissa päätetään muun muassa siitä, kuuluuko Eurooppa jatkossa eurooppalaisille kansoille vaiko ulkopuolisille kansainvaeltajille, jotka tulevat täysin erilaisista kulttuureista ja muovaavat maanosamme täysin erilaiseksi. On tullut aika muuttaa Euroopan suuntaa suomalaisille ja muille eurooppalaisille paremmaksi.