Oulu-lehden nettisivuilla tänään (20.6.2012) julkaistu kolumnini:

Islamisaation uhka otettava Suomessa vakavasti

Kotimaa Suola -lehdessä (2/2012) julkaistiin taannoin artikkeli otsikolla ”Euroopan usko muuttuu”. Artikkelissa tuodaan esille jo tutuksi käynyt kehityssuunta, jonka mukaan tapauskovaisuus Euroopassa vähenee, uskonnottomuus lisääntyy sekä islamin vaikutusvalta kasvaa muslimien määrän kasvaessa.

Artikkelissa todetaan, että vaikka islaminuskoisten lukumäärä on Suomessa vielä suhteellisen pieni muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna, asenteet islamia kohtaan ovat kuitenkin Euroopan kielteisimpiä. Suomalaisten terveen varaukselliset asenteet islamia kohtaan ovat positiivinen uutinen, sillä islamisoitumisen uhka olisi vihdoin syytä ottaa Suomessa vakavasti.

Suomalaisten islam-asenteisiin vaikuttanee vahvasti se, että suomalaiset valistuneina ja sivistyneinä seuraavat maailman tapahtumia ja siten ymmärtävät islamin leviämisen aiheuttavan väistämättä lukuisia kauaskantoisia yhteiskunnallisia ongelmia. Muun muassa miehen ja naisen välinen tasa-arvo-käsitys on juurtunut syvästi suomalaiseen arvomaailmaan, jolloin naisvihamieliset uskonnot ja ideologiat nähdään yksiselitteisesti kielteisinä ilmiöinä maassamme.

Uskontotieteen tutkija Kimmo Ketola toteaa samassa artikkelissa, että monikulttuurisuutta ja muslimien yhteiskunnallista asemaa koetteleva kiista on Suomessa vasta aluillaan. Maassamme ei ole vielä toistaiseksi saatu aikaan avointa yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi musliminaisten alistamisen symboleista, burkista ja niqabeista, sekä islamin vallan leviämisen symboleina näyttäytyvistä suurmoskeijoista ja minareeteista. Monet perussuomalaiset toimijat ovat kuitenkin yrittäneet kannanotoillaan ja teoillaan luoda pohjaa keskustelulle. Hyvä esimerkki tästä on perussuomalaisten eduskuntaryhmästä tullut lakialoite, jossa vaaditaan poikalasten rituaalisten ympärileikkausten kriminalisoimista.

Vaikka keskustelu islamista on Suomessa vielä lapsen kengissä, toivon hartaasti, etteivät suomalaiset sortuisi tulevaisuudessa muiden länsimaalaisten kanssaihmistensä tavoin tekosuvaitsevaiseen hymistelyyn aiheen tiimoilta. Suomessa on perinteisesti uskallettu seistä omien mielipiteiden ja arvojen takana, vaikka eliitti yrittäisi tarkoituksella ohjailla kansalaisten ajattelua ”oikeaan” suuntaan. Useiden poliitikkojen ja kansalaisaktivistien kannanottojen lisäksi huolestuttavia ovat olleet muun muassa eräiden evankelis-luterilaisen kirkon piispojen ja ex-piispojen lausunnot Suomen islamisoitumiskehityksestä. Nämä vaikuttajat ovat eräissä puheenvuoroissaan pyrkineet täysin häivyttämään erot islamilaisen ja kristillisen etiikan välillä, minkä pitäisi saada varsinkin jokaisen kirkollisverovelvollisen hälytyskellot soimaan. Samat korkeassa asemassa olevat kirkon edustajat ovat esittäneet hämmästyttävää sinisilmäisyyttä islamin perusluonnetta kohtaan useissa julkilausumissaan, mitä tulee muun muassa naisten asemaan sekä islamin ja demokratian väliseen suhteeseen. Kyseiset henkilöt ovat pyrkineet kulttuurirelativistisilla lausunnoillaan niin sanotusti lieventämään suomalaisten islamia kohtaan kokemia ”ennakkoluuloja”, mutta heidän toimintansa muistuttaa pitkälti vain päänsä hiekkaan työntäviä strutseja.

Tulevaisuus näyttää, mihin suuntaan keskustelu ja asenteet islamia kohtaan tulevat Suomessa kehittymään. On kuitenkin selvää, että nykyinen kehitys johtaa Suomessa ja muualla Euroopassa tilanteeseen, jossa länsimainen elämänmuoto on uhattuna. Islamilaisen ja länsimaisen kulttuurin välinen vastakkainasettelu tulee olemaan väistämättä yksi tätä vuosisataa määrittelevistä megatrendeistä.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu