Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 27.2.2014:

6) Laki ETA-maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta ja -vuokrauksesta
Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 77/2013 vp Suna Kymäläinen /sd ym.:

Olli Immonen /ps:
Arvoisa herra puhemies! Lakialoite Eta-maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta ja -vuokrauksesta on erittäin perusteltu, tarpeellinen ja kannatettava, ja sen onkin allekirjoittanut noin puolet kansanedustajista yli puoluerajojen.Ulkomaalaisten osuus kiinteistökaupoista on vuosittain noin 1-2 prosentin luokkaa, ja tästä venäläisten osuus on jopa 70 prosenttia. Turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna viime vuosina venäläisten Suomessa tekemät kiinteistökaupat ovat olleet varsin arvellutavia. Arveluttavaksi asian tekee se, että venäläiset ovat halunneet ostaa rappiotiloja ja laajoja maa-alueita usein Suomen maanpuolustuksen kannalta strategisesti tärkeiden kohteiden läheisyydestä. Tämä onkin mielestäni yksi merkittävimmistä perusteista kiinteistöjen kaupan rajoittamiselle muiden kuin Euroopan unionin alueelta tai Eta-maista tulevilta kansalaisilta.

Arvoisa puhemies! Ei ole myöskään lainkaan hyväksyttävää, että venäläiset voivat ostaa kiinteistöjä Suomesta, mutta vastaavasti suomalaiset eivät voi ostaa niitä Venäjältä. Eli vastavuoroisuus ei toteudu. Kiistaa on synnyttänyt esimerkiksi se, etteivät Karjalan evakot voi ostaa vanhoja kotitilojaan Karjalasta, koska Venäjän lait kieltävät kyseisten kiinteistökauppojen toteutumisen. Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat kuitenkin puolestaan kasvussa, etenkin Itä-Suomessa.

Ongelman muodostaa myös se, että varsin arvaamattomasti käyttäytyvä Venäjä on ilmoittanut suojelevansa omia kansalaisiaan tarvittaessa vaikka aseellisesti myös maansa rajojen ulkopuolella. (Juho Eerola: Kuten Ukrainassa nähdään!) Kiinteistöjen ja maa-alueiden myynti venäläisille tuleekin nähdä erityisesti turvallisuuspoliittisena kysymyksenä. Venäläisten kiinteistöomistukset lisäävät merkittävästi Venäjän valtion intressejä puuttua Suomen sisäisiin asioihin.

Arvoisa herra puhemies! Suomelle ja suomalaisille on turvattava oikeus omaan isänmaahan sekä turvallisuuspoliittisesti tärkeisiin alueisiin sekä nyt että tulevaisuudessa. Myös Suomen kansan enemmistö haluaa erilaisten kansalaiskyselyjen mukaan kieltää erityisesti juuri venäläisten oikeuden ostaa kiinteistöjä Suomesta. Siispä toivonkin, ettei tätä loistavaa lakialoitetta haudata tämän keskustelun jälkeen kaappeihin pölyttymään.

Arvoisa puhemies! Totean, että kannatan lämpimästi tätä edustaja Kymäläisen tekemää lakialoitetta.