Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 8.4.2014:

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018 Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko VNS 4/2014 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Suomi on kovaa vauhtia ajautunut kansantaloudellisesti tuhon tielle. Maamme kokonaisvelka on lähes kaksinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana lähes 100 miljardiin euroon. Pääministeri Kataisen nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista julkisen velka-asteen taittamiseksi sekä julkistalouden alijäämän supistamiseksi tullaankin tällä hallituskaudella jäämään kauaksi. Hallitus ei enää edes itse kehtaa puhua talouspoliittisen linjansa uskottavuudesta, vaan se tyytyy ajelehtimaan tahdottomana ajopuuna verrokkimaittemme Ruotsin ja Saksan porhaltaessa eteenpäin.

Kaikki ymmärtävät, että valtion velkaantuminen on saatava taittumaan ja että leikkaukset ovat tarpeellisia. Hallitukselta ovat kuitenkin prioriteetit kateissa. Kehysriihessä sovitut leikkaukset, etenkin lapsilisiin kohdistuvat, kurittavat varsinkin pienituloisia, kun taas asuntolainojen korkovähennysoikeuden pienentäminen sekä polttoaine- ja autoveron korottaminen iskevät työssäkäyvään keskiluokkaan ja leikkaavat entisestään sen ostovoimaa. Ostovoiman heikentyminen heijastuu kulutukseen ja kulutus työllisyyteen.

Velkaantumistakin suurempi pitkän aikavälin ongelma on se, että työnteko, yrittäminen ja työllistäminen ovat Suomessa tulleet liian kalliiksi ja vaikeiksi nykyisen ja kolmen edellisen hallituksen ympäristöperusteisilla veroilla ja maksuilla sekä lupabyrokratian mammuttimaisella kasvattamisella.

Arvoisa puhemies! Suomi on rakenteellisessa kriisissä. Ensimmäisenä toimenpiteenä meidän pitää luopua globaalina sosiaalitoimistona toimimisesta leikkaamalla muun maussa kehitysapumäärärahoja huomattavasti suunniteltua enemmän.

Myös kalliiksi käyvä ei-eurooppalainen maahanmuutto lisääntyy kaiken aikaa. Tätä tilannetta hallitus on aktiivisesti pahentanut muun muassa avaamalla suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää kolmansien maiden kansalaisille, puuhaamalla laittomien maahanmuuttajien terveydenhoitoa sekä vaikeuttamalla entisestään kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden palauttamista kotimaihinsa. Perheen yhdistämistä koskeva lainsäädäntömme on myös täysin leväperäistä verrattuna muihin EU-maihin. Lisäksi Suomi houkuttelee taloudellisessa ahdingossa oleviin korkeakouluihinsa ulkomaalaisia opiskelijoita maksuttomalla eli suomalaisen veronmaksajan rahoittamalla opetuksella. Kaiken huipuksi sisäministeri vaatii äänekkääksi pakolaiskiintiön pysyvää kasvattamista.

Arvoisa puhemies! Suomen olisi syytä päästä eroon europakkopaidasta, jotta saisimme tarvitsemamme rahapoliittisen liikkumatilan kansantaloutemme tervehdyttämiseksi. Mitä pidempään Suomi jatkaa eurossa, sitä enemmän maamme joutuu sitoutumaan tuhoisaan tukipakettipolitiikkaan ja sitä tuhoisammat seuraukset tulevat olemaan liittovaltion syventyessä ja euron lopulta hajotessa. Tällä hetkellä pankkiunionin ja suorien pankkitukien valmistelut ovat jo täydessä vauhdissa. Mikäli Suomi siirtyisi nyt omaan valuuttaan, uuden valuutan kurssi ja korkotaso vastaisivat pitkälti euron nykyistä tasoa. Suomen hyvän luottoluokituksen ansiosta on jopa todennäköistä, että pääomapaon sijaan Suomeen virtaisi nykyistä enemmän ulkomaista pääomaa.

Arvoisa herra puhemies! Enää ei ole aikaa jahkailuun, vaan on aika ryhtyä päättäväisiin poliittisiin toimenpiteisiin suomalaisen kansallisvaltion ja yhteisen isänmaamme pelastamiseksi.