Kävimme tänään (12.10.2016) eduskunnassa lähetekeskustelun kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalan (ps.) jättämästä lakialoitteesta koskien rikoslain 17 luvun muuttamista ja kasvot peittävien burka- ja niqab-huntujen käytön kieltämistä julkisilla paikoilla. Ohessa alla pitämäni salipuheenvuoro kyseisessä asiakohdassa:

Arvoisa herra puhemies! Monissa Euroopan maissa on voimassa laki, joka kieltää kasvot peittävien burka- ja niqab-huntujen käytön julkisilla paikoilla. Lisäksi monet Euroopan maat pohtivat parasta aikaa huntujen kieltämistä. Kuten edustaja Saarakkala tässä edellä ansiokkaasti toi esille, esimerkiksi Ranskassa nämä kyseiset hunnut kiellettiin jo vuonna 2011, ja niiden käyttämisestä voi saada 150 euron sakon. Vielä ankaramman rangaistuksen saa se henkilö, joka pakottaa toisen ihmisen käyttämään jompaakumpaa asustetta. Ranskassa kieltoa perusteltiin muun muassa sillä, etteivät hunnut sovi ranskalaiseen yhteiskuntaan ja maan tasa-arvokäsitykseen.

Naisella tulee olla länsimaissa samat oikeudet kuin miehellä, myös vapaus ja oikeus päättää siitä, mitä ylleen pukee tai jättää pukematta. Valitettavasti burkan ja niqabin käytöstä ei musliminainen tosiasiassa useinkaan päätä itse, vaan päätöksen naisen puolesta tekevät hänen sukulaisensa tai puolisonsa. Nämä musliminaisille sanellut pukeutumisnormit perustuvat vanhakantaiseen islamilais-patriarkaaliseen kulttuuriin, ja naisten hunnuttaminen on ennen kaikkea vahva naisen alistamisen symboli.

Arvoisa puhemies! Huntujen käyttäminen hankaloittaa monella tapaa musliminaisten elämää. Se esimerkiksi estää musliminaisten sopeutumisen suomalaiseen yhteiskuntaan, koska monikaan työnantaja ei ymmärrettävästi halua palkata työntekijäksi henkilöä, joka on naamioitunut hunnun taakse. Erityisesti tämä pätee asiakaspalveluammateissa. Huntukielto toimisikin parhaimmillaan maahanmuuttajien kotoutumista edistävänä tekijänä.

Lisäksi huntukielto myös osaltaan ennalta ehkäisisi kotoutumishaluttomien ja ‑kyvyttömien yksilöiden muuttoa Suomeen, kun tulijat olisivat tietoisia siitä, ettei Suomessa sallita naisten alistamista hunnun taakse. Suomalaisen yhteiskunnan on annettava maahanmuuttajille selkeä viesti: jos et sopeudu Suomeen, et ole tänne tervetullut. Jos joku kokee ensisijaiseksi halukseen pakottaa naisensa pukeutumaan tämän ihmisarvon alentavaan huntuun, on tämän henkilön tehtävä se jossain muussa maassa, ei meillä sekulaarissa Suomessa.

Arvoisa puhemies! Suomen tulee ehdottomasti seurata muiden sivistyneiden Euroopan maiden esimerkkiä ja kieltää musliminaisten kasvot peittävät asusteet. Kyse on ennen kaikkea sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta sekä yksilön oikeudesta ja vapaudesta päättää itse esimerkiksi siitä, mitä pukee päälleen tai jättää pukematta. Huntukiellossa on myös kyse sukupuolten tasa-arvon nimiin vannovan suomalaisen yhteiskunnan suojelemisesta sitä murentavilta haitallisilta vaikutteilta ja tekijöiltä. Sukupuolten tasa-arvo on tärkeä osa pohjoismaista perintöä ja perinnettä, jota meidän tulee vaalia jatkossakin.

Arvoisa puhemies! Vapauden valita on oltava myös naisten oikeus, ja tästä syystä kannatan tätä edustaja Saarakkalan tekemää lakialoitetta.