Puheeni eduskunnassa 20.10.2021:

Arvoisa puhemies! Liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa kannattavat vanhat puolueet väittävät usein harhaanjohtavasti, että humanitaarinen maahanmuutto olisi Suomelle rikkaus ja voimavara. Ne väittävät, että tätä kautta Suomeen saadaan tuottavia moniosaajia ja uusia veronmaksajia. Totuus tämän harhaanjohtamisen takana on kuitenkin toinen. Todellisuudessa humanitaarinen maahanmuutto on Suomelle valtava taloudellinen rasite. Lisäksi se on turvallisuusuhka sekä ilmiö, joka heikentää yhteiskunnan sisäistä koheesiota. Maahanmuuton suurimmat kustannukset aiheutuvat vuosien kuluessa turvapaikanhakijan, pakolaisen ja perheenyhdistettävän maahan saapumisesta. Siksi onkin tärkeää ymmärtää, että vastuullinen maahanmuuttopolitiikka tässä hetkessä on nimenomaan investointi tulevaisuuteen.

Arvoisa puhemies! Totuus on, että monet maahanmuuttajaryhmät eivät työllisty eivätkä kotoudu Suomeen. VTT:n tilastoraportin mukaan Irakissa, Somaliassa ja Afganistanissa syntyneiden henkilöiden työllisyysasteet jäävät 10—15 vuoden maassaolon jälkeenkin todella kauas kantaväestön työllisyysasteesta. Miehillä työllisyysasteet jäävät kantaväestöstä noin 40—50 prosenttiyksikköä pienemmiksi ja naisilla noin 60 prosenttiyksikköä pienemmiksi. Lisäksi kyseisissä maissa syntyneiden palkat jäävät 15 vuoden maassaolon jälkeen murto-osaksi kantaväestön palkoista.

Suomen Perusta -ajatuspajan tuoreen julkaisun mukaan Afganistanissa syntyneiden keskimääräinen toimeentulotuki on vielä 20 vuoden maassaolon jälkeenkin yli kymmenkertainen verrattuna kantaväestöön. Afganistanissa syntyneistä 18—64-vuotiaista peräti 61 prosenttia sai toimeentulotukea vuonna 2017. Kantaväestössä vastaava osuus oli 7,3 prosenttia. Irakissa ja Somaliassa syntyneillä tuet ovat puolestaan noin 15-kertaiset 20 vuoden jälkeen. Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajat saivat vuonna 2018 yhteensä 40 prosenttia pääkaupunkiseudun toimeentulotuista. Nämä luvut ovat järkyttäviä.

Arvoisa puhemies! Humanitaarinen maahanmuutto ja maahanmuuttajien riippuvuus sosiaalituista pahentavat entisestään Suomen heikkoa taloudellista huoltosuhdetta. Lisäksi tietyissä maahanmuuttajaryhmissä työllistyneiden henkilöiden keskimääräinen vaikutus julkiseen talouteen on usein negatiivinen, johtuen muun muassa matalista työtuloista ja heidän maksamiensa verojen vähyydestä verrattuna käytettyihin palveluihin ja saatuihin tulonsiirtoihin. Talouden kannalta merkittävää on myös se, että usein työllistyneet maahanmuuttajat työskentelevät kansantalouden kannalta hyödyttömissä ja tuottamattomissa julkisen sektorin rahoittamissa ammateissa, kuten tulkkeina tai erilaisina monikulttuurisuusohjaajina.

Arvoisa puhemies! Kaikista näistä tosiasioista huolimatta hallitus on nyt edistämässä Suomelle vahingollista maahanmuuttoa muun muassa helpottamalla jo entisestään löysää perheenyhdistämistä. Muut pohjoismaat tiukentavat maahanmuuttopolitiikkaansa, kun Suomi taas löysentää omaansa. Tämä on täysin vastuutonta ja lyhytnäköistä politiikkaa. Ja toisin kuin ministeri Ohisalo täällä aikaisemmin vihjaili, mikään kansainvälinen sopimus ei edellytä hallituksen nyt tekemiä turvapaikkapoliittisia löysennyksiä.

Suomalaisten päättäjien harjoittama maahanmuuttopolitiikka on ollut jo pitkään epäonnistunutta. Politiikan on tosiasioiden valossa muututtava. Suomen ei tule ottaa enää vastaan ihmisiä sellaisista maista, joista tulevat eivät kokemusperäisesti työllisty. Lisäksi mahdollisimman moni huonosti Suomeen kotoutunut maahanmuuttaja tulee palauttaa takaisin lähtömaahansa. Humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen ja avun keskittäminen pakolaisleireille olisi kiistatta sekä suomalaisen yhteiskunnan että pakolaisten edun mukaista.

Arvoisa puhemies! Nykyinen maahanmuuttopolitiikka ja sen mukanaan tuomat ongelmat heikentävät kansalaisten luottamusta julkista valtaa ja poliittista järjestelmää kohtaan. Suomella alkaa olla viimeiset hetket käsillä kääntää kehityksen suunta ja minimoida maahanmuuttokatastrofin vauriot. Olemme luisumassa kovaa vauhtia Ruotsin tielle. Ja haluan korostaa tässä yhteydessä sitä, että tämä on poliittinen valinta. Suomelle vahingollinen maahanmuuttopolitiikka on puhtaasti hallituksen poliittinen valinta. Perussuomalaiset valitsisivat toisin.