Homma ry on teettänyt maaliskuun 2010 aikana mielipidetutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta maahanmuuttokysymyksiin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Internet-paneelinsa avulla. Tutkimukseen osallistui 905 vastaajaa, haastattelut tehtiin 22.–24.3.2010.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että suomalaiset haluavat maahanmuuttopolitiikan tiukentamista, mutta suhtautuvat myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon.

Kiintiöpakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja perheiden yhdistämisiin suhtaudutaan kriittisesti.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sosiaaliedut koetaan liian hyviksi (77 %). Suuri enemmistö (91 %) on sitä mieltä, että rikoksia tehneet halutaan karkottaa pois Suomesta.

Suomalaisten enemmistö hyväksyy maahanmuutossa ajateltavan Suomen etua. Maahanmuuttajien tulisi sopeutua nykyistä paremmin suomalaisten tapoihin. Puoluekannoittain perussuomalaiset vastaajat ovat maahanmuuttokriittisyydessään omaa luokkaansa (97 %). Kokoomuksen kannattajat seuraavana (61 %), sitten kristillisdemokraatit (60 %). Maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa eduskuntavaaleissa merkittävästi ehdokkaiden valintaan.

Kaikista vastaajista 59% pitää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa joko hieman (39%) tai aivan (20%) liian löyhänä. Sopivana sitä pitää 27% vastanneista. Yhteensä 14% pitää politiikkaa joko hieman (11%) tai aivan (3%) liian tiukkana.

Eri puolueiden äänestäjistä perussuomalaiset ovat selvästi tiukimmalla kannalla. Sen jälkeen tiukkuusjärjestyksessä ovat kokoomuslaiset, keskustalaiset, kristillisdemokraatit, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset. Vihreiden ja RKP:n äänestäjät kannattavat maahanmuuttopolitiikan löyhentämistä.

Nukkuvista, epävarmoista ja pieniä protestipuolueita äänestävistä merkittävä osa pitää maahanmuuttopolitiikkaa liian löyhänä.

Vihreiden, RKP:n ja Kokoomuksen äänestämistä suunnittelevat ovat myönteisimpiä työpaikan perässä Suomeen tulemiselle. Muiden maahanmuuton muotojen kiristämisen kannalla ovat voimakkaimmin Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja Keskustan äänestäjät.

Pääkaupunkiseudulla ja lapsiperheissä suhtaudutaan keskimääräistä kielteisemmin lapsen laittamiseen pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden kanssa samaan päiväkotiin tai alakouluun. Koko maan tasolla mielipiteet jakautuvat tasan.

Joidenkin ryhmien maahantulon tiukentamista kannattaneiden (”Kyllä” vastanneiden) eniten spontaanisti mainitsemat ryhmät: Paremman elintason perässä tulevat ei-työperäiset muuttajat, rikolliset, islaminuskoiset/muslimit, somalit, romanit/mustalaiset, venäläiset. Kysymykseen ei annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, jotta se olisi mahdollisimman ei-johdatteleva.

Perussuomalaisten äänestämistä suunnittelevista 85 % pitää maahanmuuttolinjauksia ratkaisevina tai paljon äänestyspäätökseen vaikuttavina. Kristillisdemokraattien vastaava luku on 50 %, Vasemmistoliiton 49 %, Vihreiden 37 %, Kokoomuksen 35 %, SDP:n 32 %.

Lue lisää ja katso taulukot Hommaforumilta.

Kannattaa lukea myös Jussi Halla-ahon kirjoitus aiheesta.

Tutkimuksesta uutisoivat: Iltalehti, Yle, Ilta-Sanomat, Turun Sanomat, Kaleva, Uusi Suomi, Verkkouutiset, Kansan Uutiset

Keskustelua Hommaforumilla