TIEDOTE 4.10.2018 (Julkaisuvapaa heti)

Kansanedustajat Immonen ja Lehto: Hallitus uhkaa puuttua puun pienpolttoon takoissa ja kiukaissa – ”Holhous huipussaan”

Eduskunnan ympäristövaliokunnassa on aloitettu käsittely Euroopan unionin NEC-päästökattodirektiivin toimeenpanoon liittyvästä hallituksen esityksestä. Esityksellä hallitus kaavailee puuttumista esimerkiksi puun pienpolttoon takoissa ja kiukaissa erityisesti kaupunkitaajamissa.

”Emme hyväksy kieltämistä”

Ympäristöministeriön mukaan puun pienpolttoon liittyvät toimet tulevat olemaan kansallisen ilmansuojeluohjelman keskiössä. Perussuomalaisten kansanedustajat ja ympäristövaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Rami Lehto eivät esitystä sellaisenaan hyväksy.

– Emme tule hyväksymään esimerkiksi puun pienpolton kieltämistä, kuten esimerkiksi Isossa-Britanniassa on osittain tehty. Kieltojen sijaan pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen voitaisiin puuttua esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa kuluttajan näkökulmasta liian kalliisiin investointeihin, Immonen ja Lehto toteavat.

EU ja hallitus haluavat holhota

Immonen huomauttaa, että suomalaiset ovat historiallisesti metsäläiskansaa, ja puunpoltto on kuulunut merkittävänä osana suomalaiseen elämänmuotoon.

– Luonnonläheisyys puunpolttoineen kuuluu suomalaiskansalliseen identiteettiin.

– Puun pienipoltto kodeissa, mökeillä ja nuotioissa tulee sallia jatkossakin. Puunpoltto ja tuli eksoottisena elementtinä ovat myös matkailun näkökulmasta suuri vetovoimatekijä. EU:n ja hallituksen liian pitkälle viedystä holhouksesta uhkaisi tässä mielessä koitua suuri rahallinen menetys suomalaiselle kansantaloudelle, Lehto toteaa.