Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 26.2.2015:

3) Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (ensimmäinen käsittely)

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tällä hallituksen esityksellä ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ollaan ottamassa jälleen merkittävä askel kohti epätoivottua ylisääntelyä ja lisääntyvää kansalaisten valvontaa.

Toteutuessaan tämä hallituksen esitys käytännössä tappaisi vanhat ampumapaikat sekä toisi olemassa oleville radoille tarpeetonta valvontaa ja laukausmäärärajoituksia. Lisäksi se veisi harrastuspaikat vähäosaisilta ja tekisi uusien ratojen perustamisesta todella vaikeaa.

Tässä ehdotetussa ampumaratalain 3 §:ssä ehdotetaan niin sanotun vähäisen ampumaradan kriteeriksi enimmillään 10 000 laukausta vuodessa. Perussuomalaiset ovat kuitenkin ehdottaneet, että vähäiseksi ampumaradaksi katsottaisiin sellainen rata, jolla ammutaan enintään 50 000 laukausta vuodessa. Tämä olisi paljon tätä hallituksen esittämää laukausmäärä parempi määrä.

Toteutuessaan tämä hallituksen esitys pakottaisi ilmoittamaan kaikki ampumapaikat, joista tällä hetkellä ei koidu mitään ongelmia näiksi niin sanotuiksi vähäisiksi ampumaradoiksi. Tämä 10 000 laukauksen raja tarkoittaisi käytännössä sitä, että esimerkiksi jo kahden ampumahiihtäjän vuotuisella harjoitusmäärällä kyseinen rata voidaan helposti katsoa vähäiseksi ampumaradaksi, josta sitten puolestaan seuraa lisää velvoitteita ja lisää byrokratiaa. Sama koskee esimerkiksi aktiivisen alueellisen riistanhoitoyhdistyksen harjoitusrataa. Itse asiassa tämä kyseinen 10 000 laukauksen määrä ylittyy helposti jo jopa yksittäisen ampujan toimesta.

Arvoisa puhemies! Tällä uudella ampumaratalailla nykyhallitus valitettavasti jatkaa jo vuonna 2009 silloisen keskustalaisen hallituksen aloittamaa lakiuudistusten sarjaa, joiden tarkoituksena oli valtaeliitin kansainvälinen tavoite niin sanotusti kitkeä laitonta asekauppaa.

Henkilökohtaisesti kuitenkin uskon, että näiden jatkuvien lakitiukennusten todellisena pidemmän aikavälin tavoitteena on hiljalleen kitkeä koko aseharrastus ja kerätä aseet pois kansalaisten käsistä. Tätä väitettäni tukee mielestäni se, että tosiasiassa näillä lakitiukennuksilla on ainoastaan vain vaikeutettu merkittävällä tavalla laillisten aseenomistajien ja aseharrastajien elämää sekä samalla rapautettu suomalaisten maanpuolustusvalmiutta entisestään. Tehdyt toimet eivät ole todellisuudessa kohdistuneet tähän laittomaan asekauppaan.

Arvoisa puhemies! Totean loppuun, että nyt olisi korkea aika lopettaa tämä yhteen väestönosaan eli aseharrastajiin ja aseenomistajiin kohdistunut jo vuosia jatkunut vaino.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Katso puheeni videon muodossa osoitteessa http://verkkolahetys.eduskunta.fi/webtv.case#c=41827006&v=42318318&p=6728000&l=fi&t=0