Hallituksen suunnitelmien mukaan jatkossa ulkomaalainen pääsisi nauttimaan Suomen sosiaalieduista, jos tienaa työttömyysturvan peruspäivärahan suuruisen ansion, eli 696,60 euroa kuukaudessa. Hallitus aikoo siis poistaa Suomeen tulevilta ulkomaalaisilta neljän kuukauden työskentelyvaatimuksen, joka on tähän asti ollut edellytyksenä sosiaalitukien saamiselle. Lisäksi muut Suomeen pysyvästi asumaan tulevat ihmiset olisivat välittömästi oikeutettuja sosiaaliturvaan. Tämä koskisi muun muassa opiskelijoita ja oleskeluluvan saaneita.

En tule hyväksymään tätä uudistusta. Hallitus toivottaa päätöksellään ulkomaisen halpatyövoiman tervetulleeksi ja pyrkii vahvistamaan Suomen asemaa koko maailman sosiaalitoimistona. Suomi ei tarvitse enää yhtään uutta maahanmuuton vetovoimatekijää lisää. Päinvastoin vetovoimatekijöitä tulee karsia.

Hallitus on ajamassa päätöksellä suomalaisen duunariveronmaksajan entistä ahtaamalle, kun se pyrkii rahtaamaan Suomeen ulkomaista halpatyövoimaa valtion kompensaatiolla. Voidaan myös kysyä, mitä sellainen ”työperäinen” maahanmuutto ylipäänsä on, jota pitää houkutella sosiaaliturvalla? Joka tapauksessa hallituksen päätös tulee tietämään suomalaisille duunareille kylmää kyytiä. Ulkomaalaisen halpatyövoiman tarjonnan lisääntyminen pitää yleisesti palkat alhaalla. Näin saadaan rakennettua kokoomuslainen ihanneyhteiskunta, jossa työtä voidaan teettää käytännössä millä tahansa ehdoilla ja palkoilla.

Kun hallitus edistää ulkomaalaisen matalapalkkaisen halpatyövoiman maahanmuuttoa tarjoamalla helpompaa sosiaaliturvaa, voidaan se nähdä käytännössä jopa satojen miljoonien arvoisena yritystukena.

Helpottamalla ulkomaalaisten pääsyä suomalaisen sosiaaliturvan piiriin hallitus ylikuormittaa ja murentaa suomalaista tulonsiirtojärjestelmää. Oppositiossa istuvat vasemmistopuolueet tulevat todennäköisesti hurraamaan hallituksen päätökselle, sillä päätös palvelee vasemmiston ideologisia tavoitteita saada Suomeen lisää maahanmuuttajia, seurauksista piittaamatta.