TIEDOTE 4.12.2020

Kansanedustaja Immonen: Hallitus ajaa turvealan yritykset alas myrkynvihreällä politiikallaan

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kritisoi kovin sanoin hallituksen päätöstä ajaa turvetoimialan yritykset alas Suomessa.

– Turpeentuottajien ja turvetta kuljettavien yritysten mukaan turvetuotannon loppumisesta koituu noin 800 miljoonan euron tappiot. Työpaikkoja häviää 1 700 ja välillisesti noin 3 500. Energiaturpeesta on maksettu vuosittain valtiolle veroja useita kymmeniä miljoonia euroja. Nyt valtio menettää turveveron tuoton, Immonen sanoo.

Turpeen tuotannossa toimii noin 442 yritystä ja turpeen kuljetuksessa 75 yritystä. Lähes kaikki ovat pienyrityksiä. Työpaikat sijaitsevat haja-asutusalueilla.

– Kyseisten yritysten merkitys paikallistaloudelle on merkittävä, eikä korvaavaa työtä ei ole löydettävissä lähitulevaisuudessa. Tällä keskustan siunaamalla myrkynvihreällä päätöksellä turvetoimialan yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa.

Turvealan yritysten arvo jopa puolittuu

Koneyrittäjät-järjestön arvion mukaan turvealan yritysten käyttöomaisuuden arvo jopa puolittuu.

– Alan yritysten arvonalennustappiot olisivat noin 75 miljoonaa euroa. Turvealan yrityksillä on velkaa yhteensä noin 550 miljoonaa euroa. Turvetuotannon nopea lasku, liikevaihdon tyrehtyminen ja käyttöomaisuuden arvon lasku heikentävät turvealan yritysten velanhoitokykyä merkittävästi, Immonen toteaa.

Hallituksen politiikka lisää alueellista eriarvoisuutta

Alan toimijoiden mukaan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTM) tuleva apu ei ohjaudu heille. Tuet ja lainat eivät myöskään auta akuutissa kriisissä olevan turvetuotannon yrityksiä. Rahaa ei myönnetä vanhan tuotannon menetysten kompensaatioon.

– Olisi oikein ja vähintäänkin kohtuullista, että hallitus varmistaa, että turvealan kone- ja kuljetusyrittäjien menetykset korvataan valtion varoista. Korvaukset menetyksistä ovat turvealan pienyrityksille välttämättömät. Turvealan pienyritykset on autettava tämän epäreilun poliittisen päätöksen jälkeen uuteen alkuun, jotta ne pysyvät elinkelpoisina, Immonen painottaa.

– Hallituksen piti mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen ympäri Suomen, mutta sen sijaan hallitus ajaa jo olemassa olevat työpaikat alas ja lisää alueellista eriarvoisuutta. Tällaista politiikkaa ei voida hyväksyä.