Hallitus ilmoitti tänään (8.12.2015) tiedotustilaisuudessaan turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelmansa tiukennuksista, joilla turvapaikanhakijoiden hallitsematonta virtaa otetaan jatkossa tiukempaan hallintaan. Suomi esimerkiksi tehostaa kotouttamista ja turvapaikka- ja palautusprosessejaan sekä pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:n ulkorajavalvonta paranee.

Eräitä ohjelman asiakohtia:

– Hallinto-oikeuden tekemästä kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittava henkilö ei jää valituksen käsittelyajaksi Suomeen, vaan hänet poistetaan maasta hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

– Turvapaikanhakijan tuen taso on alhaisempi kuin työmarkkinatuen taso sekä vahvasti vastikkeellinen edellyttäen aktiivista osallistumista kotouttamistoimenpiteisiin. Lisäksi tuen saamisen edellytyksenä on ilmoittautumisvelvollisuus työvoimaviranomaiselle. Mahdollisuuksien mukaan käytämme vastaanottorahan sijaan ruoka- ja vaatekuponkeja.

– Tiukennamme perheenyhdistämisen kriteerejä EU:n perheenyhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista.

– Myönnämme suojelua tarvitsevien oleskeluluvat aina määräaikaisina ja ennen pysyvän oleskeluluvan myöntämistä tarkistamme lähtömaan tilanteen; lähtömaan turvallisuustilanteen parannuttua peruutamme oleskeluluvan. Oleskelulupien omatoimisen uudelleentarkastelun perustana ovat lähtömaiden turvallisuustilanteen tarkistukset kaksi kertaa vuodessa

– Kriminalisoimme YK:n ja EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistumisen sekä matkustamisen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittamisen. Säädämme mahdollisuuden mitätöidä Suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä.