Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 3.10.2012:

1) Kuntauudistus ja lähipalveluiden turvaaminen Ainoa käsittely

Välikysymys VK 7/2012 vp Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.:

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaiset haluavat kehittää kuntakenttää yhdessä muiden puolueiden kanssa. Valitettavasti hallitus on kuitenkin sysännyt oppositiopuolueet täysin syrjään kuntarakenneuudistuksen valmistelusta. Uudistuksessa ei ole myöskään kuunneltu ja sisäistetty riittävän hyvin kuntien ja kuntalaisten mielipiteitä. Hallitus on sitä vastoin kertonut ministeri Virkkusen suulla, että se haluaa ylhäältä käsin sanella sen, minkälainen kuntarakenne Suomeen tulee saada. Tällaiselle linjalle perussuomalaiset eivät voi antaa tukeaan.

Arvoisa puhemies! On täysin käsittämätöntä, miten hallitus kiertelee ja kaartelee eikä suostu kertomaan avoimesti, mitä hallituksen ajama kuntauudistus todellisuudessa tulee Suomen kunnille merkitsemään. Suunnitelmat ovat varmasti jo olemassa, mutta nyt niitä halutaan piilotella vaalien yli, jotta ne eivät vaikuttaisi kuntavaalien äänestystulokseen. Tällainen toiminta sotii suuresti perussuomalaisten peräänkuuluttamaa avoimuuspolitiikkaa vastaan. Näin toimiessaan hallitus pahasti aliarvioi kuntalaisten kyvyn nähdä hallituksen harjoittaman salailu- ja pelipolitiikan taakse.

Arvoisa puhemies! Kuntalaiset ovat monella tavoin huolissaan hallituksen kaavailemasta kuntauudistuksesta ja aivan syystä. Nythän tilanne on se, että kuntalaisten pitäisi niellä uudistus ilman, että he saavat ensin tietoonsa, mistä hallituksen suunnitelmissa todellisuudessa on kyse. Hallitus yrittää kaupata sikaa säkissä. Jokaisen kuntalaisen tulisi saada elää elämäänsä levollisin mielin omassa kotikunnassaan. Heillä tulisi olla muun muassa varmuus siitä, että peruspalvelut turvataan nyt ja tulevaisuudessa, olipa sitten kyse suuresta kaupungista tai pienestä maakunnasta. Salaillessaan suunnitelmiaan hallitus pitää kuntien asukkaat epävarmuustilassa. Tämä voi puolestaan syödä monen kuntalaisen intoa ja motivaatiota lähteä edelleen kehittämään omaa kotikuntaansa.

Kuntaliitosten ei tule olla itseisarvo. Myös pieni kunta voi toimia tehokkaasti ja olla hyvinkin elinvoimainen. Nyt hallitus kuitenkin pyrkii puristamaan kaikki kunnat samaan muottiin. Miksi kuntien ei voida antaa itse päättää omasta tulevaisuudestaan?

Arvoisa herra puhemies! Kunnallisvaalit tulevat väistämättä näyttämään sen, mitä mieltä tavalliset kuntalaiset ovat hallituspuolueiden pyörittämästä kuntaruletista ja ylhäältä käsin suoritetusta sanelupolitiikasta. Joka tapauksessa perussuomalaiset haluavat korostaa, että me haluamme rakentaa hyvää tulevaisuutta sekä täällä eduskunnassa että kuntatasolla yhdessä kaikkien puolueiden kanssa. Toivoisimme samanlaista yhteistyökykyä myös muilta puolueilta.

Arvoisa puhemies! Lopuksi vielä totean, että kannatan edustaja Saarakkalan tekemää epäluottamuslause-ehdotusta.

Katso puheenvuoro YouTubesta