Ohessa sanomalehti Kalevassa 27.7.2022 julkaistu kansanedustajan kolumnini:

Hallituksen on vastattava hintojen nousuun

Elämme kriisien keskellä. Tämä on johtanut siihen, että ruuan, polttoaineiden ja sähkön hinnat nousevat, ja monen kansalaisen arjesta selviytyminen on koetuksella.

Erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja siihen vastaaminen on johtanut inflaation kasvuun. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi jo ennen Ukrainan sotaa koronakriisin, elvyttävän talouspolitiikan sekä tuotannon ja logistiikan pullonkaulojen seurauksena.

Euroalueen kuluttajahinnat kallistuivat kesäkuussa 8,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tällä hetkellä kuluttajahintojen nousuun vaikuttavat erityisesti energian kallistuminen ja toimitusketjujen ongelmat.

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet lähes 60 prosenttia vuodentakaisesta. Liikkumisen kustannukset ovat nousseet niin paljon, että monet kansalaiset laskevat, onko enää lainkaan kannattavaa käydä töissä. Erityisen vaikeaa on harvaan asuttujen alueiden ihmisillä. Tilanne on ongelmallinen kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Hintojen nousuun pystytään vastaamaan poliittisilla toimilla. Polttoaineveron alentaminen kohdistuisi erityisesti työssäkäyviin pieni- ja keskituloisiin sekä kuljetusalan yrityksiin. Myös kotitalouksien sähköveron ja ruuan alv:n laskeminen on mahdollista.

Hallituksen asettamat maailman kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet uhkaavat osaltaan nostaa kotitalouksiin ja yrityksiin kohdistuvia veroja ja maksuja. Suomen asemaa suhteessa EU:n kilpailijamaihin ei saa heikentää. Elämisen kustannuksia nostavista ilmastotoimista on välttämätöntä joustaa.

Julkisia menoja on priorisoitava, ja vähemmän tärkeistä menoista on karsittava. Rahaa on käytettävä kansalaisten ostovoiman ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Samaan aikaan on turvattava yhteiskunnan välttämättömät ydintoiminnot ja pidettävä kiinni tärkeistä investoinneista.

Poliittiset päätökset on tehtävä järki edellä ja kansalaisten etu huomioiden. Vihervasemmistolaiseen ideologiseen puhdasoppisuuteen ei ole nyt varaa.

Korkean inflaation kestoa on vaikea arvioida. Kriisien ja epävarmuuden voi kuitenkin arvioida kestävän vielä pitkään. Suomen hallituksella ei ole enää varaa jahkailuun. Kansalaiset tarvitsevat pikaisesti helpotusta arjessa selviytymiseen. On päätöksentekijöiden velvollisuus vastata kansalaisten huoleen omasta toimeentulostaan.

Inflaation kasvuun vastaamisessa on myös kyse yhteiskunnallisen vakauden turvaamisesta. Vakaus saattaa helposti horjua kansalaisten kriisinsietokyvyn ollessa koetuksella. Tilanne on kaikin puolin vakava. Päätöksentekijöiltä vaaditaan nyt nopeita ja vaikuttavia toimia.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu