Hallituksen tämänpäiväinen eropäätös oli oikea, sillä nykyhallitus on ollut täysin kykenemätön ajamaan suomalaisten etuja politiikassa. Toisaalta eropäätös tuli liian myöhään ja puhtaasti vaalitaktisista syistä. Hallituksen olisi pitänyt alun perin kaatua jo vuonna 2017, kun perussuomalaiset heitettiin ulos hallituksesta. Perussuomalaiset heitettiin ulos hallituksesta, koska ryhdyimme uuden puoluejohdon toimesta vaatimaan hallituksessa tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja tiukempaa suomalaisten edun puolustamista.

On myös täysin selvää, että hallituksen eropyynnössä oli kyse erityisesti keskustan kannatuksen laskusta ja vaalipaniikista. Keskustaa odottaa gallupien mukaan huhtikuun eduskuntavaaleissa historiallinen vaalitappio. Keskustan lisäksi kokoomuksenkin kannatus laskee, kun taas perussuomalaiset ovat vahvassa nousussa. Keskustan ja kokoomuksen kannatuksen lasku on suoraa seurausta niiden harjoittamasta epäisänmaallisesta politiikasta. Suomalaiset ansaitsevat ja haluavat parempaa.

Mitä puolestaan sote-uudistukseen tulee, perussuomalaiset ovat varoitelleet hallitusta läpi vaalikauden uudistukseen sisältyvistä riskeistä. Valitettavasti jääräpäinen hallitus ei ole ottanut esitettyä kritiikkiä onkeensa. Uudistuksessa on esiintynyt liian monia epäkohtia ja ongelmia, jotta sen käsittelyä olisi voitu enää jatkaa. Uudistus on törmännyt jatkuvasti perustuslaillisiin ongelmiin. Olisi tarvittu vielä uusi käsittely perustuslakivaliokunnassa ja lisäasiantuntijoiden kuuleminen, jotta lait olisi saatu etenemään.

Soten viimeisimmät ongelmat ovat liittyneet erityisesti soten rahoitukseen, maakuntien liikelaitosten palveluvelvoitteeseen, notifikaatioon, tietosuojaan, kuntien omaisuusjärjestelyihin ja kunnille maksettaviin korvauksiin sekä terveyspalvelujen valvontaa koskeviin säännöksiin. Kaikkiaan korjattavia tai täsmennystä vaativia kohtia on yli 50 kappaletta.

On siis erittäin myönteinen asia, että uudistus tässä muodossa kaatui. Keskusta- ja kokoomusvetoisen hallituksen ajama lehmänkauppa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja maakuntauudistuksesta, eli ”sote sulle – maku mulle” -kaupasta, ei olisi tosiasiassa toteuttanut niitä tavoitteita, joita sote-uudistuksella haettiin, eli pääasiassa julkisen terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemistä. Lukuisten asiantuntija-arvioiden mukaan kokoomuksen ajama markkina-/valinnanvapausmalli olisi lisännyt julkisen terveydenhuollon kustannuksia.

Miten sitten tästä eteenpäin? Hallituksen kaatuminen ei muuta vaalien suhteen mitään. Eduskuntavaalit pidetään normaaliin tapaan huhtikuussa. Eronnut hallitus jatkaa kitkutellen toimitusministeristönä vaaleihin asti, joten Sipilä, Orpo ja kumppanit roikkuvat vallassa vaaleihin asti, ja siihen asti, kunnes uusi hallitus aloittaa toimintansa. Tilanne on suurin piirtein sama, kuin jos maahanmuuttajan oleskelulupa evätään, mutta hän saa väliaikaisen oleskeluluvan.

Keskusta ja kokoomus ovat koko vaalikauden ajan (neljä vuotta!) vääntäneet kyseistä uudistusta ja tässä lopputulos. Erittäin nolo loppu tälle tarinalle. Samaan aikaan oikeasti tärkeät uudistukset, kuten maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen ja ulkomaalaisten rikosepidemiaan puuttuminen, ovat jääneet hoitamatta. Toivottavasti kansa muistaa tämän vaaleissa.

Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut laitetaan kuntoon ja toimimaan ensi vaalikaudella. Palvelujen kuntoon saattaminen tulee aloittaa rakentamalla perusterveydenhuollon perustasoa ja turvaamalla kansalaisille yhdenvertaiset lääkäripalvelut. Perussuomalaisten hyvinvointipolitiikan tärkein periaate on se, että suomalaisten veroeurot käytetään oman kansamme hyväksi – eikä esimerkiksi Suomelle haitalliseen maahanmuuttoon.