Nykyisin arviolta jo noin 70–80 prosenttia Suomen lainsäädännöstä perustuu Euroopan unionissa tehtyyn lainsäädäntöön. Toisin sanoen europarlamentilla on enemmän valtaa vaikuttaa maamme asioihin kuin Suomen eduskunnalla. Jatkossa vanhat järjestelmäpuolueet pyrkivät luovuttamaan suomalaisille kuuluvaa päätäntävaltaa yhä enemmän EU:lle. Liittovaltiopuolueet haluavat syventää EU:n integraatiota eli luoda EU:sta muun muassa tulonsiirtounionin, jossa vahvat kansantaloudet rahoittavat heikompia kansantalouksia. Lisäksi vanhat puolueet haluavat EU:lle suuren yhteisen budjetin ja yhtenäisen veropolitiikan.

Tällä hetkellä merkittävä osa maatamme koskevasta talous-, finanssi-, maatalous-, ympäristö- ja liikennesääntelystä sanellaan meille Brysselistä. Ajan henki kertoo elitistisestä, kaukana arjesta ja ihmisistä olevasta EU-politiikasta. Vaikka EU näyttäytyy monille suomalaisille kaukaisena asiana, todellisuudessa EU määrää jatkuvasti suomalaisten asioista. Lisäksi EU janoaa koko ajan lisää valtaa. Jo kaikki edellä kuvatut asiat ovat itsessään tärkeä ja perusteltu syy äänestää europarlamenttivaaleissa perussuomalaisia, eli ainoaa puoluetta Suomessa, joka vastustaa liittovaltiokehitystä ja kansallisen itsemääräämisoikeudestamme luovuttamista ylikansallisille tahoille.

Poliittinen tilanne Euroopassa on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Varsinkin vuoden 2015 maahanmuuttoinvaasio aiheutti suuria poliittisia muutoksia useissa Euroopan maissa. Kansallismieliset ja maahanmuuttokriittiset puolueet kasvoivat ja nousivat hallitusvaltaan muun muassa Itävallassa, Italiassa ja Virossa. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan jatkossa myös EU:n päätöksentekoon.

Perussuomalaisilla on ennennäkemättömän hyvät mahdollisuudet päästä vaikuttamaan EU:ssa ja saada yhä enemmän vaikutusvaltaa osana uutta suurta kansallismielisten puolueiden ryhmittymää. Tähän asti läheisin yhteistyökumppani perussuomalaisille on ollut Tanskan kansanpuolue. Tavoitteenamme on, että seuraavalla kaudella perussuomalaisten kanssa samassa ryhmässä olisivat mukana esimerkiksi Vaihtoehto Saksalle (AfD), Itävallan vapauspuolue (FPÖ), Italian Lega sekä Viron konservatiivinen kansanpuolue (EKRE). Perussuomalaiset haluaa tehdä jatkossa yhteistyötä kaikkien niiden puolueiden kanssa, jotka jakavat keskeisiltä osin yhteiset poliittiset tavoitteet. Mitä suurempi europarlamenttiryhmä, sitä suurempi vaikutusvalta. Suuremmalla ryhmällä on muun muassa paremmat mahdollisuudet saada tärkeitä valiokuntapaikkoja.

EU-vaalit eivät ole henkilövaalit, vaan ennen kaikkea perussuomalaisten ehdokkaat ovat keräämässä ääniä suurelle eurooppalaiselle kansallismieliselle liikkeelle, jonka tavoitteena on saattaa Eurooppa takaisin eurooppalaisten kansojen käsiin sekä luoda Euroopasta jälleen itsenäisten kansakuntien Eurooppa. Siksi perussuomalaisten on ollut tärkeää asettaa vaaleissa ehdolle mahdollisimman kovia ehdokkaita, jotka saavat kerättyä suuren määrän ääniä yhteiseen eurooppalaiseen kansallismieliseen pottiin.

Kommunismin romahdus 1980-90-lukujen taitteessa muutti poliittisen kentän sosialismi-kapitalismi-akselilta enemmän talouspolitiikkaan perustuvalle vasemmisto-oikeisto-akselille. Vasemmisto-oikeisto-jako on liittynyt myös siihen, miten suuri rooli valtiolle halutaan antaa yhteiskunnassa. Kiihtyneen globalisaation ja maahanmuuttoinvaasion myötä puolueet ovat asettuneet uudelle globalismi-kansallismielisyys-akselille. Voidaankin sanoa, että suomalaisilla äänestäjillä on valittavanaan vaaleissa vain kaksi vaihtoehtoa: globalistiset vanhat puolueet tai kansallismieliset perussuomalaiset.

Koska kaikki vanhat puolueet kannattavat EU:n liittovaltiokehityksen syventämistä eli päätäntävallan luovuttamista Suomen eduskunnalta yhä enemmän EU-eliitin käsiin, on europarlamenttiin saatava mahdollisimman paljon perussuomalaisia, jotka puolustavat kansallista itsemääräämisoikeuttamme ja pyrkivät palauttamaan valtaa takaisin Suomen kansalle. EU:n liittovaltiomaisia piirteitä on ryhdyttävä päättäväisesti purkamaan.

Toivon, että kansallismieliset ja EU-kriittiset äänestäjät eivät protestoi EU:ta vastaan jättämällä äänestämättä, sillä tällöin saamme kansallismielisten sijaan europarlamenttiin liittovaltiokehityksen ja haittamaahanmuuton edistäjiä. EU-myönteisten puolueiden kannattajat ovat tunnetusti aktiivisia äänestäjiä. Siksi äänestämättä jättäminen eurovaaleissa on suoraan vallan ojentamista liittovaltiokehitystä ja haittamaahanmuuttoa edistäville puolueille.

Äänestäminen europarlamenttivaaleissa on tärkeää myös siksi, koska Brysselissä hyväksyttyyn direktiiviin ei voida juurikaan enää vaikuttaa kansallisella tasolla. Perinteisesti Suomi on toteuttanut EU-direktiivejä vahvan orjallisesti, usein jopa pidemmälle ja tiukemmalle vietynä kuin EU edellyttäisi. Tämä nähtiin viimeksi EU-eliitin saneleman uuden asedirektiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä. Huonoon EU-lainsäädäntöön ja Suomen kansallisen edun vastaisiin hankkeisiin on puututtava välittömästi niin kauan kuin nykymuotoinen EU on vielä riesanamme.

Vanhat puolueet haluavat EU-maiden toimivan globaaleina kolmannen maailman sosiaalitoimistoina. Perussuomalaiset taas ajavat EU:ssa ensisijaisesti suomalaisten etuja, mutta samalla myös koko eurooppalaisen sivilisaation etua. Haluamme puolustaa Euroopan kansojen identiteettejä, kulttuureita ja perinteitä sekä tukkia Euroopan ulkorajat laittomilta maahantulijoilta. Tämän lisäksi Eurooppaan tulleet elintasopakolaiset ja rikolliset on saatava palautettua takaisin lähtömaihinsa. Euroopan maiden on tärkeää tehdä omista lähtökohdistaan käsin yhteistyötä koko mannertamme koskettavissa suurissa kysymyksissä ja luopua kasvavaa eripuraa aiheuttavista vanhan EU-eliitin hankkeista, erityisesti EU:n liittovaltiohankkeesta.

EU-eliitti on monin tavoin toimillaan synnyttänyt EU:n sisään erilaista eripuraa kansalaisten keskuuteen. EU:n valtaa purettaessa on tärkeää pyrkiä löytämään keinoja, joilla sirpaloituneessa ja jakautuneessa Euroopassa voidaan palauttaa jälleen luottamus valtaa käyttäviin kansanyhteisöihin, jotka luovat turvaa omien yhteisöjensä lisäksi koko eurooppalaiselle sivilisaatiolle.

Elimme pitkään aikakautta, jolloin kaikki puolueet näyttäytyivät äänestäjien silmissä samanlaisena harmaana massana. Onneksi Suomen Maaseudun Puolueen juurille perustettiin perussuomalaiset, joka nykyisin erottautuu edukseen muusta puoluemassasta. Perussuomalaiset ovat tuoneet vaihtoehdon takaisin suomalaiseen politiikkaan. Pyrkimyksenämme on haastaa nykyiset valtasuhteet, jotka eivät ole Suomen edun mukaisia.

Haluamme vaikuttaa politiikallamme siihen, että suomalaiset saavat jatkossa päättää itse omista asioistaan, koskivatpa asiat sitten maataloutta, liikennettä, maahanmuuttoa, talous-, verotus- ja rahapolitiikkaa ja niin edelleen. Mitä lähempänä päätöksentekovalta on kansaa, sitä paremmin päätökset vastaavat kansan tahtoa.

Perussuomalaisten politiikka lähtee siitä, että vain Suomen kansalla on rajoittamaton oikeus päättää vapaasti ja itsenäisesti omista asioistaan. Jos kansalaiset haluavat palauttaa kansallisen itsemääräämisoikeutemme sekä säilyttää Euroopan Eurooppana ja Suomen Suomena, ääni perussuomalaisille eurovaaleissa on ainoa vaihtoehto.

 

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu