Puheenvuoroni eduskunnassa tiistaina 13.12.2011:

3) Euroalueen talouskriisiä koskevat ratkaisut Ainoa käsittely

Välikysymys VK 2/2011 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaiset ovat alusta lähtien vastustaneet EU:n velkamaiden tukemista suomalaisten kustannuksella. Rahan lapioiminen velkamaille on erittäin kallista ja vastuutonta toimintaa. Nämä kyseiset valtiot ovat yhteisen rahaliiton suojissa rikkoneet Kasvu- ja vakaussopimuksen velkarajoja, ja nyt siitä koituvat kustannukset on hallituksen toimesta kaadettu rehellisten suomalaisten maksettaviksi. Suomi ei saa toimia koko maailman sosiaalitoimistona.

Tukipaketit ovat EU:n omien sopimusten vastaisia. Niillä on rikottu perussopimuksen no bailout -kieltoa. Lisäksi Euroopan keskuspankki on ryhtynyt rahoittamaan kriisimaita omasta pussistaan, mikä on myös hyvin kyseenalaista. EU:ssa on rikottu sääntöjä ennätysvauhdilla. Oikea tapa toimia olisi leikata kriisimaiden velkoja, ja jatkorahoitus tulisi järjestää IMF:n kautta ilman välikäsiä. Tosin Suomen osuus, 3,8 miljardia euroa, on liian suuri. EKP:n toimenpiteistä aiheutuvat riskit mukaan lukien Suomen kokonaisvastuut on arvioitu olevan jopa 35 miljardia euroa. Vastuut voivat pahimmassa tapauksessa vielä kaksinkertaistua tästä, mikäli pahimmat kriisimaat kaatuvat.

Arvoisa puhemies! Jo ennen euron perustamista sen katsottiin sotivan pahasti talouden logiikkaa vastaan. Nyt tilanne on johtanut siihen, että jotkut Euroopan keskuspankit ovat alkaneet varautua euron hajoamiseen. Nähtäväksi jää, kuinka Suomen hallitus onnistuu tämän asian hoitamaan. Henkilökohtaisesti en pitäisi euron hajoamista kriisinä, sillä onhan oma valuutta kuitenkin yksi itsenäisen kansallisvaltion tunnuksista. Toivotan siis markan tarvittaessa lämpimästi tervetulleeksi.

Euro ei yksinkertaisesti toimi ilman liittovaltiota. Nyt EU-eliitin suunnitelmissa oleva keskitetty finanssipolitiikka tekisi EU:sta liittovaltion ja Suomesta tämän liittovaltion osavaltion. Tämän jälkeen myös talouspolitiikkaa koskevat päätökset tehtäisiin Brysselissä ja Suomi toimisi ainoastaan kumileimasimen asemassa. EU koostuu erilaisista kulttuureista, joten en usko, että siitä olisi toimivaksi liittovaltioksi. Euromaiden väliset suuret erot korruption, hallinnon tehokkuuden ja lakien noudattamisen suhteen olisivat ongelma. Lisäksi suomalaiset ovat pieni vähemmistö Euroopan ja maailman mittakaavassa. Meitä suomalaisia yhdistää yhteinen kulttuuri, perintö, kieli ja mieli. Tätä rikkautta on syytä suojella ja vaalia. Britannian pääministeri teki oikean päätöksen pitämällä maansa EU:n vakausunionin ulkopuolella. Suomen olisi nyt tehtävä samoin. Pidetään Suomi edes osittain suomalaisten käsissä.

Arvoisa puhemies! Hallituksen ajama universaali sosiaalitoimistopolitiikka voi ajaa myös Suomen velkaloukkuun. Suomen valtionvelka on tällä hetkellä noin 80 miljardia euroa, ja se kasvaa huolestuttavan kovaa vauhtia. Nyt on laitettava Suomen piikki kiinni.

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Soinin esittämää epäluottamuslausetta.

Katso puheenvuoro YouTubesta