Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 13.6.2012:

1) Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä Ainoa käsittely

Välikysymys VK 5/2012 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Koska perussuomalaisten tekemän välikysymyksen aihealue on hyvin laaja, keskityn omassa puheenvuorossani yhteen aihekokonaisuuteen. Suomea ollaan ajamassa kovaa vauhtia osaksi Euroopan liittovaltiota. Yksi merkittävä askel tähän suuntaan on Euroopan rahoitusvakausvälineen korvaava Euroopan vakausmekanismi eli EVM.

Liittovaltiohypettäjien tarkoituksena on siis ottaa käyttöön EU:n yhteinen, kriisimaiden tukemiseen tarkoitettu pysyvä vakausmekanismi. Euroopan vakausmekanismissa on kyse Luxemburgissa sijaitsevasta osakeyhtiöstä, joka hallinnoi yli 700 miljardin euron pääomaa. Suomen osuus tämän maksuautomaatin sisällöstä on noin 12,6 miljardia euroa, joka on kyllä summana täysin kohtuuton. Vakausmekanismilla on erittäin laajat erioikeudet toimia koko EU:n alueella. EVM on kaikkien lakien ja valvonnan yläpuolella oleva instituutio, jonka omaisuus, rahoitus ja varat nauttivat oikeudellista koskemattomuutta. Myös kaikki sen arkistot, asiakirjat ja tilat ovat loukkaamattomia. EVM on vapautettu kaikista välittömistä veroista, ja sen henkilöstö on puolestaan vapautettu Euroopan vakausmekanismin maksamien palkkojen ja korvausten osalta kansallisesta tuloverosta. Henkilöstöön kuuluvat eivät saa ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, jolloin Suomen eduskunta ei voi saada edes oikeuden kautta EVM:n toimintaa koskevia tietoja, joita tämä ei itse halua eduskunnalle kertoa. Epäilyttävältä kuulostaa myös se, että mikäli joku EVM:n henkilöstöstä syyllistyy laittomiin tekoihin, häntä ei voida asettaa syytteeseen, sillä yhtiön henkilökunnalla on syytesuoja. Myöskin EVM:n varat ja omaisuus on suojattu takavarikoilta ja pakkolunastuksilta sekä vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä.

Arvoisa puhemies! Tuntuu aivan siltä kuin näillä erioikeuksilla jo suorastaan varauduttaisiin tuleviin laittomuuksiin. Herää kysymys, olemmeko todellakin täällä Suomessa valmiita luovuttamaan yli kymmenen miljardin euron omaisuuden hallinnoinnin edellä kuvatun kaltaiselle osakeyhtiölle. Uskon vahvasti, että suurin osa Suomen kansasta ei tulisi ikinä hyväksymään tällaista mekanismia, mikäli asiasta ensinnäkin kerrottaisiin sille avoimesti. Media on hoitanut oman osansa vaikenemalla täysin vakausmekanismista ja pyörimällä tarkoituksella epäolennaisten asioiden ympärillä, kuten muun muassa viime päivien uutisoinnista olemme saaneet huomata.

Arvoisa herra puhemies! EU-maiden yhteinen ja pysyvä vakausmekanismi on siis suuri askel kohti Euroopan liittovaltiota. Suomen itsenäisyyden ja suomalaisten omaisuuden luotettavan hallinnoinnin nimissä en voi kannattaa Euroopan vakausmekanismin mahdollistavia esityksiä. Suomi ei saa toimia koko Euroopan sosiaalitoimistona.

Toinen puheenvuoroni samassa välikysymyskeskustelussa:

Arvoisa herra puhemies! Palaan vielä uudestaan tässä toisessa puheenvuorossani Euroopan vakausmekanismiin.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan valtiovarainvaliokunnalle antaman lausunnon mukaan Euroopan ja euroalueen kriisimaiden vakausjärjestelyistä johtuvat sitoumukset ovat lisänneet merkittävällä tavalla Suomen valtion taloudellisia vastuita ja riskejä. Tarkastusvaliokunta toteaa lausunnossaan lisäksi, että tukimekanismi EVM on monimutkainen ja eduskunnan on virallisten asiakirjojen pohjalta ollut hankalaa hahmottaa tätä kokonaisuutta ja etenkin siihen sisältyviä riskejä. Valiokunta myös edellyttää eurokriisissä harjoitetun politiikan vaihtoehtojen ja tuloksellisuuden arviointia suhteessa Suomen taloudelliseen kantokykyyn.

Hallitus ei näistä tarkastusvaliokunnan suosituksista tunnu hätkähtävänkään. Päinvastoin hallitus muun muassa salasi Kreikan kanssa tehdyn vakaussopimuksen, tuo kriisirahastoihin liittyviä asioita käsittämättömän nopealla tahdilla eduskunnan käsiteltäviksi, eikä se tunnu välittävän kriisimekanismeihin osallistumisen kansantaloudellisista riskeistä.

Esimerkkinä tästä suoranaisesta piittaamattomuudesta oli, kun kokoomuskansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi esitti viime joulukuussa, että Suomen valtiolla olisi rahkeita tukea euromaita turvallisesti kymmenillä lisämiljardeilla, vaikka valtionvelka nousisi tällöin lähes 80 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Edustaja Sasin kommentti kuvastaa hyvin hallituksen europolitiikkaa, jossa Suomea ajetaan hurjaa vauhtia kohti kansantaloudellista konkurssia. Oliivimaiden euron mahdollistaman ja keinotekoisen korkean elintason ylläpitäminen vaikuttaa olevan hallituksen ykkösprioriteetti Suomen kansalaisten hyvinvoinnin sijasta.

Arvoisa puhemies! Hallituksen olisi nyt syytä pysähtyä miettimään europolitiikkansa pitkän aikavälin seuraamuksia. Voiko Suomen valtio todella rahoittaa mahdollisesti jopa kymmenillä lisämiljardeilla Euroopan vakausmekanismia, jolloin hintalappu sysätään nykyisille sekä tuleville sukupolville. Kansalliset voimavarat olisi vihdoinkin suunnattava suomalaisen elinkeinotoiminnan vauhdittamiseen ja julkisen sektorin uudistamiseen sen sijaan, että kaikki huomiomme ja panoksemme keskitetään utopistisen europrojektin tekohengittämiseen.

Arvoisa herra puhemies! Väitän, että Euroopan unioni ja sen mukana euro tulee hyvin todennäköisesti romahtamaan, kuten Neuvostoliitto ja Keskinäisen taloudellisen avun neuvosto SEV aikoinaan. Tätä väitettä liittovaltiohypettäjät eivät tietenkään halua allekirjoittaa vaan tuudittautuvat edelleen uskomaan eurofantasioihinsa.

Loppuun vielä totean, että kannatan edustaja Soinin tekemää epäluottamuslause-ehdotusta.

Katso puheenvuoro YouTubesta