Puheeni eduskunnassa 9.11.2022 eduskunnan käsitellessä opposition välikysymystä hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa:

Euroopan unioni on jälleen ulottamassa vallan lonkeroitaan asioihin, jotka eivät sille kuulu. Tällä kertaa kyse on EU-komission ehdotuksesta luonnon ennallistamisasetukseksi. Komission ehdotus sitoisi ja pakottaisi jäsenvaltiot kohtuuttomiin tavoitteisiin luonnon ennallistamiseksi. Ehdotuksen mukaan suomalaisia metsiä ja turvepeltoja pitäisi käytännössä palauttaa sotien jälkeiseen luonnontilaan. Ennallistamistoimien piirissä tulisi Suomessa olemaan miljoonia hehtaareja maa- ja vesialueita. Jopa kuivatettuja soita olisi tarkoitus palauttaa luonnontilaan. On selvää, että erityisesti huoltovarmuus uhkaisi vaarantua, jos esimerkiksi turvepeltoja jouduttaisiin asetuksen myötä poistamaan käytöstä.

Jos ennallistamisvaatimus toteutuu, aiheutuu siitä Suomelle erittäin suuria taloudellisia kustannuksia. Komission vaikutusarvion mukaan ennallistamisesta aiheutuisi Suomelle vuosittain noin miljardin euron kustannukset. Miettikää, millaisiksi nämä kustannukset kohoaisivat vuosikymmenten kuluessa. Kun kustannukset suhteutetaan bruttokansantuotteeseen, Suomi maksaisi EU-maista eniten, 0,39 prosenttia bkt:stä. Tämä on täysin kestämätöntä ja epäoikeudenmukaista. Suurten kustannusten ja vastuiden vuoksi kyseessä olisi selkeä budjettivallan rajoite. Ennallistamisasetus näyttääkin olevan ongelmallinen budjettisuvereniteetin ja suomalaisten omaisuudensuojan kannalta. Hallitus ei ole tehnyt esimerkiksi selkoa siitä, onko komission ehdotuksessa sellaista säännöstä, joka velvoittaisi kustannukset jäsenvaltioiden maksettavaksi, eikä se kuvaa korvausten tasoa tai sitä, kuka määrittää korvausten tason, jolla yksityiselle ennallistamistoimia korvataan. Suomen on ensiarvoisen tärkeää suojella perustuslaissa turvattua eduskunnan budjettivallan säilymistä ja omaisuudensuojaa.

EU:n perussopimuksissa ei ole määritelty oikeusperustaa EU:n yhteiselle metsäpolitiikalle. Siksipä parempi kuvaus tuoreelle ennallistamisasetukselle onkin ”EU:n metsävallankaappaus”. Suomen ei tule hyväksyä sellaista perussopimusten tulkintalinjaa, jolla EU:n toimivaltaa laajennetaan ideologisin perustein sellaisille politiikan alueille, jotka eivät sille perussopimusten mukaan kuulu. Metsäpolitiikan on pysyttävä kansallisen päätäntävallan piirissä.

EU:n toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni ei saa puuttua lainsäädäntöön silloin kun jäsenvaltiot voivat hoitaa asian tehokkaasti kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Eduskunta ei valitettavasti ehtinyt edes harkitsemaan toissijaisuushuomautusta. Hallituksella ei ollut yhteistä kantaa ennallistamisasetukseen, ja hidastelun vuoksi asia tuotiin eduskuntaan vain hetki ennen kuin toissijaisuushuomautuksen määräaika meni umpeen. [Sanna Antikainen: Törkeää!] Eduskunnalla ei käytännössä ollut aitoa mahdollisuutta tehdä toissijaisuushuomautusta, jolla olisi voitu vaikuttaa komissioon. [Sanna Antikainen: Kauheata!]

Vihervasemmistohallitus on tällä vaalikaudella kerta toisensa jälkeen epäonnistunut yhtenäisessä EU-vaikuttamisessa ja Suomen kansallisen edun puolustamisessa EU:n päätöksenteossa. Lisäksi pääministeri on laiminlyönyt velvollisuutensa Suomen EU-asioiden valmistelun johtamisessa. Hallitus ei ole nytkään ennallistamisasetuksen kohdalla kyennyt puolustamaan suomalaisten etuja EU:ssa.

EU-lainsäädännön määräämiä yksityiskohtaisia velvoitteita kansalliseen päätösvaltaan kuuluvaan metsäpolitiikkaan on vastustettava määrätietoisesti. EU ei saa onnistua tavoitteessaan kaapata Suomen metsät ja metsäpolitiikan valtaansa. Suomalaisia metsiä, metsänomistajia ja maataloutta on puolustettava. Suomen kansallisesta edusta on huolehdittava niin, että metsiä voidaan hyödyntää kansallisin päätöksin vastuullisesti myös tulevaisuudessa. EU:n on pidettävä näppinsä erossa asioista, jotka eivät sille kuulu. Metsäpolitiikasta on päätettävä jatkossakin vain ja ainoastaan kansallisesti. Siksi EU:n ennallistamisasetus on hylättävä.

Edellä mainittuun viitaten totean, että kannatan edustaja Grahn-Laasosen hallitukselle tekemää epäluottamuslause-esitystä.

Puhe You Tubessa