TIEDOTE 25.9.2020

Kansanedustaja Immonen: EU ei saa sanella Suomen maahanmuuttopolitiikkaa

Euroopan komissio julkaisi uuden ehdotuksensa EU:n turvapaikkajärjestelmän kehittämiseksi. Uusi esitys pitää sisällään viisi lakiehdotusta, joiden tarkoitus on muun muassa yhdenmukaistaa toimet rajalla, nopeuttaa turvapaikanhakuprosessia ja tehostaa palautuksia. Kaikki toimet koskevat laittomasti Euroopan unionin alueelle pyrkiviä henkilöitä.

Uudessa paketissa jäsenmaiden olisi valittava kolmen vaihtoehdon välillä: joko ne ottavat vastaan turvapaikanhakijoita tai sponsoroivat pakolaisen palauttamista tai tarjoavat muunlaista rahallista tukea Euroopan maahanmuuttopolitiikan toimeenpanoon.

Taakanjako on vetovoimatekijä

Perussuomalaisten kansanedustajan Olli Immosen mukaan EU-komission esittämä uusi maahanmuuttopaketti ei tulisi poistamaan ongelmia, vaan se entisestään kiihdyttäisi siirtolaisvirtoja Eurooppaan ja Suomeen.

– Taakanjakoon ja pakkosolidaarisuuteen perustuva maahanmuuttopolitiikka olisi suuri maahanmuuton vetovoimatekijä. Siirtolaisvirtojen kasvun hyväksyminen ja tulijoiden siirtely ympäri Eurooppaa, josta palautuksiin ei käytännössä päästä olisi vastuutonta toimintaa.

Lähtömaat eivät ota tulijoita vastaan

Komission esityksen mukaan turvapaikanhakijan vastaanottava maa saisi 10 000 euron tukirahoituksen henkilöä kohden ja maa voisi myös kieltäytyä vastaanottamisesta ja osallistua sen sijaan kielteisen päätöksen saaneiden palauttamiseen takaisin omiin kotimaihinsa.

– Palauttaminen on kuitenkin ollut jo kauan erittäin vaikeaa, kun lähtömaat eivät suostu ottamaan tulijoita vastaan. Kun palautus ei onnistu, turvapaikanhakijat jäävät tulomaahan. Kansalliseen keinovalikoimaan palauttamisen tehostamiseksi tulisikin ottaa muun muassa ehdollisuus viisumi-, kauppa- ja kehityspolitiikassa, Immonen toteaa.

Integraation syventämistä kriisin varjolla

Keskustelu EU:n yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta sai virtaa vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisin iskettyä Eurooppaan. Komission maahanmuuttopakettia vauhditti myös Kreikassa sijaitsevan Morian pakolaisleirin tuhoisa tulipalo syyskuussa.

– On kestämätöntä, että komissio ajaa järjestelmää, jossa esimerkiksi pakolaisleirin polttamisesta palkitaan pääsylipulla Eurooppaan. Kestämätöntä on myös se, että EU:n integraatiota pyritään syventämään aina kriisien varjolla, olipa sitten kyse talous- ja finanssikriisistä, koronakriisistä tai maahanmuuttokriisistä, Immonen toteaa.

Yhteinen maahanmuuttopolitiikka ei ole ratkaisu

Immosen mukaan EU:ssa näyttää olevan linjana se, että yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa pyritään harmonisoimaan mahdollisimman löysien normien mukaiseksi ja sillä oletuksella, että tulijatulvaa ei voida estää saapumasta Eurooppaan.

– EU:n tarjoama hidas alistuminen turvapaikanhakijatilanteen jatkumiseen ei saa olla vaihtoehto. Eurooppalaisten on korkea aika herätä suojelemaan omaa mannertaan.

Immosen mukaan EU:ssa tullaan myös kohtaamaan tulevaisuudessa uusia tilanteita, joihin nyt ehdotettu EU:n maahanmuuttopolitiikka ei kykenisi vastaamaan.

– Tilanteet maahanmuuton suhteen voivat vaihdella Euroopassa. Jäsenmaiden poliitikkojen on tarvittaessa pystyttävä toimimaan nopeasti ja suvereenisti kansallisella tasolla. Ei voida olettaa, että jäsenmaat jäävät odottamaan EU-tason neuvotteluja ja niin sanottua yhteistä linjaa maahanmuutto-ongelmien eskaloituessa.

– Ainoa EU-tason toimiva ratkaisu voisi olla Australian mallin soveltaminen. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että EU noudattaisi ulkorajallaan Australian tapaan tiukkaa käännytyspolitiikkaa. Ulkorajavalvonta olisi tehokasta. Ihmissalakuljettajille ja laittomille siirtolaisille annettaisiin selkeä signaali, että Eurooppaan ei voi tulla laittomin keinoin. Jäsenvaltioille voitaisiin myös asettaa velvoite olla ottamatta vastaan toisesta jäsenmaasta tulevia turvapaikanhakijoita. Lisäksi hädänalaisia pyrittäisiin auttamaan lähellä kriisialueita. Näin saataisiin turvapaikanhakijatulva estettyä, Immonen sanoo.

Päätösvalta pidettävä kansallisissa käsissä

EU-komission maahanmuuttopaketti siirtäisi päätösvaltaa maahanmuuttoasioissa unionille. Paketti jättäisi jäsenmaille käytännössä kaksi vaihtoehtoa: joko vastaanotat turvapaikanhakijoita tai maksat.

– Suomen on säilytettävä mahdollisimman suuri itsenäinen päätäntävalta maahanmuuttopolitiikan saralla. Itsenäisen maan tulee voida itse päättää, ketä se päästää rajojensa sisälle, Immonen sanoo.

– Julkisen vallan ei tule edistää massamaahanmuuttoa ja suomalaiselle elämäntavalle vieraiden kulttuurien ylläpitoa. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että maassa harjoitetaan maahanmuuttopolitiikkaa, joka vahvistaa eikä heikennä yhteiskuntaa.

Suomen löysä turvapaikkapolitiikka remonttiin

Immosen mukaan Suomen turvapaikkapolitiikka on edelleen Pohjoismaiden löysintä esimerkiksi perheenyhdistämisten osalta.

– Suomessa on aivan liian väljät suojelukriteerit, löysät perheenyhdistämiskäytännöt sekä tehottomat palautusmenettelyt ja avokätinen sosiaaliturva. Nämä houkuttelevat turvapaikanhakijoita Suomeen.

– Suomen tulee karsia epäterveitä houkuttimia leikkaamalla maahantulijoille myönnettäviä vastikkeettomia etuuksia sekä asettamalla oleskelulupa-, perheenyhdistämis-, työ- ja oleskelulupaehdot kansainväliselle minimitasolle, Immonen sanoo.