Puheeni eduskunnassa torstaina 5.3.2015:

2) Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp) Ainoa käsittely

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Haluan ensinnäkin tähän puheeni alkuun lausua kiitokset tämän kansalaisaloitteen laatijoille ja kaikille sen allekirjoittaneille. Teidän ansiostanne tämä kyseinen asia on nyt noussut täällä eduskunnassa keskusteluun, jossa erilaiset argumentit puolesta ja vastaan punnitaan.
Kuten edustaja Niinistö edellä omassa puheenvuorossaan toi esille, erilaisten mielipidemittausten mukaan suuri enemmistö suomalaisista haluaa päästä eroon pakkoruotsista. Tämä kansan enemmistön mielipide on aivan ymmärrettävä tilanteessa, jossa kaikki äidinkieleltään suomenkieliset, eli noin 90 prosenttia väestöstä, pakotetaan peruskoulusta alkaen opiskelemaan vain noin 5 prosentin ruotsinkielisen kielivähemmistön kieltä. Suomen väestöstä siis vain noin 5 prosenttia on ruotsinkielisiä, ja sellaisia ruotsinkielisiä, jotka eivät osaa suomea lainkaan, on vain 1 prosentti koko väestöstä – siis vain 1 prosentti.

Suomalaiset ovat opiskelleet ruotsia pian yli 50 vuoden ajan, mutta valtaosa ei ole sitä koskaan elämässään tarvinnut. Käytämme siis aikaamme sellaisen kielen opiskeluun, jota emme koulujen päätyttyä käytä välttämättä kertaakaan elämämme aikana. Kaikkien suomalaisten ei olekaan järkevää opiskella ruotsia vain siltä varalta, että pieni osa saattaa sitä joskus harvakseltaan tarvita. Tämä jos mikä tuntuu kansalaisista turhauttavalta, sillä he voisivat käyttää saman ajan jonkun oikeasti hyödyllisen kielen – kuten saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai muun vastaavan kansainvälisesti merkittävän kielen – opiskeluun. Tulevaisuuden osaajat tarvitsevat monipuolista kieliosaamista, mutta pakkoruotsilla ei aidosti pärjää edes muissa Pohjoismaissa.

Pakkoruotsia on usein perusteltu ruotsinkielisten palvelujen turvaamisella. Palvelut pystyttäisiin aivan hyvin jatkossa turvaamaan ilman pakkoruotsiakin, sillä osa kansasta valitsisi edelleen ruotsin kielen opiskelun, kun se vain olisi heille itselleen järkevää. Lisäksi Suomessa tulisi mielestäni harkita tulevaisuudessa vakavasti siirtymistä malliin, jossa suomea osaamattomille ruotsinkielisille, eli 1 prosentille väestöstä, tarjottaisiin tarvittaessa samanlaisia tulkkipalveluita kuin tällä hetkellä tarjotaan esimerkiksi suomea osaamattomille maahanmuuttajille. Pakkoruotsin opiskelu ja koko Suomen pitäminen keinotekoisesti kaksikielisenä on sekä taloudellisista syistä että moraalisesti ajateltuna huono vaihtoehto.

Arvoisa puhemies! Pakkoruotsista on luovuttava ja pakottamisen sijaan kielten opiskelussa suosittava valinnanvapautta. Suurin osa täällä istuvista kansanedustajista yli puoluerajojen kannatti viime vaalien alla vaalikonevastauksissaan pakkoruotsista luopumista. Mikäli he edelleen haluavat eroon pakkoruotsista, toivon heidän äänestävän perussuomalaisten vastalauseen puolesta, jossa siis esitetään, että eduskunta kehottaa hallitusta ryhtymään kansalaisaloitteen mukaisiin toimenpiteisiin uudistuksen toteuttamiseksi.

Arvoisa puhemies! Suomessa on nyt rohkeasti siirryttävä uuteen aikaan ja jätettävä pakkoruotsi historiankirjoihin.