Hallitus tuo huomenna eduskunnan käsiteltäväksi ja salikeskusteluun lakiesityksen, jolla ollaan velvoittamassa kunnat antamaan nykyistä laajempia terveyspalveluja niin kutsutuille paperittomille maahanmuuttajille eli henkilöille, joilla on tilapäinen oleskelulupa tai jotka ovat maassa laittomasti. Mielestäni kyseinen esitys on suoraan sanottuna täysin järjetön. Samaan aikaan, kun kunnat ja valtio kamppailevat niukkenevilla resursseilla suomalaisten riittävien palvelujen turvaamisen kanssa, hallitus haluaa laajentaa julkisia terveyspalveluja Suomessa laittomasti oleskelevien henkilöiden kohdalla.

Jo tällä hetkellä valtion kunnille velvoittamien tehtävien määrä on liian suuri, ja tämä hallituksen esitys lisäisi työmäärää entisestään. Puhumattakaan siitä, millaisia mahdollisia muita ongelmia paperittomien maahanmuuttajien houkuttelu Suomeen synnyttäisi. Paperittomilla maahanmuuttajilla ei ole edellytyksiä toimeentuloon maassamme, mikä voisi johtaa kasvavaan rikollisuuteen. Ilman asuntoa ja työtä Suomeen tulleet maahanmuuttajat lisäisivät turvattomuuden tunnetta kansalaistemme keskuudessa.

Vaikka hallituksen lakiesityksessä tarkennetaan terveyspalveluiden tarjoamisen olevan maksullista, todetaan siinä kuitenkin myös samaan hengenvetoon, ettei henkilön maksukyvyttömyys saa olla esteenä palveluiden tarjoamiselle. Näin ollen viime kädessä maksuvelvollisuus siirtyykin rehelliselle suomalaiselle veronmaksajalle. Hallitus esittää paperittomille maahanmuuttajille oikeutta ”terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimiin, lyhytkestoisiin terveyspalveluihin”, mikä velvoittaisi kunnat tarjoamaan (ja samalla kustantamaan) laittomasti maassa oleskeleville myös raskauteen ja synnytykseen liittyviä palveluita.

Lisäksi on todettava, että hallituksen esityksen selvitys- ja valmistelutyö on ollut puutteellista, esimerkiksi vaikutus- ja kustannusarvioiden osalta.  Hallitus esittää laittomasti maassa oleville muun muassa kroonisten ja kalliiden tartuntatautien seulontaa sekä elinikäistä hoitoa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaisten jäsen, Hanna Mäntylä arvioi esimerkiksi kroonisen c-hepatiitin hoidon maksavan henkilöä kohden noin 90 000 euroa ja vastustuskykyiseksi todetun tuberkuloosin kahden vuoden hoidon noin 160 000 euroa henkilöä kohden vuodessa. Hallituksen arviot 500 000 euron vuosittaisista kustannuksista eivät voi siis itää paikkansa.

On syytä mainita, että jo nykyisin laki turvaa kiireellisen hoidon laittomasti maassa oleskeleville henkilöille, jolla pystytään pitämään yleisvaaralliset tartuntataudit aisoissa. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään ja terveyspalveluita aletaan tarjota laajenevassa määrin paperittomille maahanmuuttajille, tulee maahamme kohdistumaan tulevaisuudessa enenevissä määrin niin sanottua synnytysturismia ja muuta terveysmatkailua. Esimerkiksi Iso-Britanniassa terveysmatkailu aiheuttaa vuosittain arviolta jopa 95 miljoonan euron rasitteen julkiselle terveydenhuollolle. Vuonna 2012 kyseisessä maassa peräti kahta kolmesta ulkomaalaisesta potilaasta ei voitu laskuttaa heidän saamastaan hoidosta, sillä heitä ei voitu tunnistaa.

Muualta Euroopasta löytyy varoittavia esimerkkejä siitä, mihin ongelmiin myös Suomessa voidaan joutua, jos kyseinen lakiesitys hyväksytään. On käsittämätöntä, että olemme tekemässä Suomessa samoja virheitä, joita samanaikaisesti muualla Euroopassa pyritään korjaamaan. Esimerkiksi Espanja ja Portugali ovat tiukentaneet toimia lisääntyneen terveysturismin vuoksi. Saksassa puolestaan vaaditaan, että terveydenhuollon hoitohenkilökunnan tulee jatkossa ilmoittaa viranomaisille laittomasti maassa olevasta henkilöstä. Suomessa tämä ei ole nyt mahdollista, koska hoitohenkilökuntaa sitovat tiukat salassapitosäädökset.

Suomen ei tule pyrkiä koko maailman pelastajaksi, vaan sen tulee huolehtia ensisijaisesti omista kansalaisistaan. Paperittomien terveyspalveluiden turvaamisella aiheutetaan ainoastaan hallaa hyvinvointiyhteiskunnallemme ja houkutellaan maahan terveyspalveluiden perässä tulevia laittomia maahanmuuttajia. Sen sijaan, että entistä enemmän rasittaisimme julkista terveydenhuoltojärjestelmäämme, meidän pitäisi keskittyä siihen, miten voisimme tulevaisuudessa edesauttaa laittomien maahanmuuttajien kiinnisaamista ja nopeuttaa karkottamispäätösten käsittelyä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden kohdalla.

 
Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu