Puheenvuoroni eduskunnassa tiistaina 13.9.2011:

3) Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta
Lähetekeskustelu

Lepäämässä oleva lakiehdotus LJL 3/2011 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Meillä perussuomalaisissa on seurattu huolestunein mielin käynnissä olevaa Suomen perustuslain muutosprosessia. Erityisesti huolta on herättänyt vanhojen puolueiden halu päästä kirjaamaan Suomen EU-jäsenyys maamme perustuslakiin. Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen ylpeili Iltalehdessä 29.1.2011 nimenomaan keskustan esittäneen kyseistä perustuslain muutosta.

Arvoisa puhemies! Olen aina pitänyt Suomen perustuslakia pyhänä asiana, jota ei saa mennä muuttamaan ilman vakavaa harkintaa ja erittäin päteviä perusteita. EU ei ole ikuinen niin kuin ei ollut suuri ja mahtava Neuvostoliittokaan. EU on vain väliaikainen, ja sitä voisikin hyvin kuvailla uuden ajan Eurostoliitoksi.

Arvoisa puhemies! Uskon, että EU nykyisellään voi kaatua tulevaisuudessa hyvinkin pian. Sen sijaan perustuslakimme muuttaminen ei käy välttämättä ihan hetkessä. Lisäksi käsittääkseni suunnitellulla perustuslain muutoksella vaikeutetaan Suomen eroamista EU:sta, koska eroamiseen vaadittaisiin jatkossa perustuslain säätämisjärjestyksessä tehtävä parlamentaarinen päätös. EU ei edes edellytä jäsenvaltioiltaan jäsenyyden kirjaamista perustuslakeihinsa, mutta silti Suomi on mallioppilaan tavoin näin tekemässä.

Arvoisa puhemies! EU-jäsenyyden kirjaamista Suomen perustuslakiin ei tule hyväksyä missään muodossa. Emme voi tällä hetkellä Suomessa tietää, mihin suuntaan EU tulee jatkossa kehittymään. Esimerkiksi nykyinen EU on täysin erilainen kuin se EU, johon Suomi vuonna 1995 liittyi.

Arvoisa herra puhemies! Vanhat puolueet ovat vastuuttomalla EU-politiikallaan jo nyt luovuttaneet merkittävän osan maamme päätösvallasta ja itsenäisyydestä vieraan ylikansallisen vallan alle. Taistolaiset pyrkivät aikoinaan Suomen itsenäisyyden lakkauttamiseen Neuvostoliiton kautta. Nykyisin vanhat puolueet pyrkivät samaan päämäärään EU:n kautta.

Arvoisa puhemies! Mielestäni EU-jäsenyyden kirjaaminen Suomen perustuslakiin on epäisänmaallinen teko.

Katso puheenvuoro YouTubesta