Puheeni eduskunnassa 22.2.2022:

Arvoisa puhemies! Hallitus koettelee kansan kärsivällisyyttä ja kestokykyä toden teolla. Tällä hallituskaudella bensiinin ja dieselin litrahinnat ovat ennätyskorkealla. Samoin muut polttoaineet maakaasusta hiileen ovat kallistuneet. Sähkön ja päästöoikeuksien hinnat ovat moninkertaiset verrattuna vuoden takaisiin hintoihin. On täysin kestämätöntä, että kansaa kuritetaan tällä tavoin, sillä sähkö, polttoaineet ja liikkuminen ovat ihmisille välttämättömyys. Työhön on päästävä. Tällä hetkellä monet pohtivat, onko enää ylipäätään kannattavaa käydä töissä, kun sinne pääseminen tulee niin kalliiksi. Pieni- ja keskituloiset ovat suurimpia kärsijöitä. Heille jää yhä vähemmän rahaa käytettäväksi, kun välttämättömät menot kasvavat. Kansan ostovoima heikkenee.

Hallituksen kaavailema kilometrikohtaisen työmatkavähennyksen korottaminen ei auta sitä valtaosaa vähennystä saavista, joilla työmatkavähennys lasketaan julkisen kulkuvälineen mukaan. Autoliiton mukaan matkavähennyksen enimmäismäärä koskee vain noin 26 000:ta henkeä. Lisäksi tämä hallituksen toimi ei kohdistu lainkaan esimerkiksi opiskelijoihin ja eläkeläisiin. Kaikkinensa nämä hallituksen nyt esittämät toimet ovat täysin riittämättömiä.

Arvoisa puhemies! On täysin selvää, että nyt tarvitaan vaikuttavampia toimenpiteitä. Hallituksen maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa on pikaisesti jarrutettava ja hiilineutraalisuustavoite siirrettävä vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite. Tavoitteen maltillistamisesta saataisiin säästöjä, joilla tukea kansalaisten arkea. Polttoaineiden ja kotitalouksien sähkön verotusta on kevennettävä. Ammattidiesel on otettava nopeasti käyttöön kuljetusyrityksille. Perussuomalaiset ovat esittäneet myös dieselin käyttövoimaveron poistamista kokonaan. Polttoaineen pakkojakeluvelvoitteen laskeminen olisi myös tehokas tapa laskea polttoainehintoja. Tällä tavoin kansalaisten elinkustannukset alenisivat ja yritysten kilpailukyky kohenisi huomattavasti.

Tämä hallitus on laiminlyönyt syrjäseutuja koko hallituskauden ajan. Hallitus lupailee juhlapuheissa rahaa maaseudulle, mutta se ei halua myöntää, että tuo raha tullaan perimään moninkertaisesti takaisin maaseudun asukkailta erityisesti omakotitalojen öljylämmityksen hinnoissa, sähkön hinnoissa ja autolla liikkumisen kustannuksissa. Maaseudulla ei tulla pääsemään tilanteeseen, jossa kaikki ihmisten liikkuminen voidaan turvata julkisten liikennevälineiden avulla. Siten hallituksen tavoite pakottaa kaikki suomalaiset kävelemään, pyöräilemään ja kilometritehtaalle on vastuuton. Kilometriverolla, liikenteen päästökaupalla ja ruuhkamaksuilla uhkailu on myös täysin vastuutonta politiikkaa.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ovat aina puolustaneet suomalaisten oikeutta ja mahdollisuuksia oman auton käyttöön. Hallitus sen sijaan yrittää muun muassa määrätä siitä, minkälaisilla autoilla suomalaiset saavat jatkossa ajaa. Suomalaiset ajavat keskimäärin 3 800 euron arvoisilla autoilla. Käytettyjen sähköautojen tarjonta on vaatimatonta, ja autot ovat kalliita. Suomessa tullaan ajamaan polttomoottoriautoilla vielä pitkään. Kerrostaloissa ei myöskään sähköautoja juuri latailla. Hallituksen pakkopolitiikka ei siis perustu arjen realismille.

Vihervasemmistohallitus ei saa laittaa ilmastokiihkoilupolitiikkaansa tavallisen autoilevan kansalaisen ja maaseudulla asuvan maksettavaksi. Välttämättömät elinkustannukset eivät saa lohkaista kohtuutonta osaa kansalaisten tuloista. Kurjistamispolitiikan — sen on pakko loppua.