Ahvenanmaa on itsehallinnollinen maakunta Suomessa, joka toimii käytännössä itsenäisen valtion tavoin. Ahvenanmaalla on muun muassa oma hallintokoneistonsa ja oma lainsäädäntönsä. Maakunnan virallinen kieli on ruotsi, ja väestöstä 90 prosenttia on ruotsinkielisiä. Suomen eduskunta on säätänyt Ahvenanmaan itsehallinnollisesta asemasta erilaisilla laeilla pääosin vuosien 1920-1993 välisenä aikana. Tällä hetkellä lainsäädäntövaltaa itsehallintolaissa määritellyissä asioissa käyttää Ahvenanmaalla maakuntapäivät. Itsehallintolain 18§:n mukaan Ahvenanmaalla on oma, hyvin laaja lainsäädäntävalta.

Suomesta suunnataan vuosittain merkittävät tulonsiirrot Ahvenanmaalle. Esimerkiksi vuonna 2008 valtion menot jokaista ahvenanmaalaista asukasta kohden olivat 13 225 euroa, kun koko Suomessa valtion menot asukasta kohden olivat keskimäärin 6 997 euroa. Ahvenanmaa saa Suomen maakunnista eniten taloudellista tukea valtiolta asukasta kohti laskettuna. Kohtuuttoman suuret tulonsiirrot manner-Suomesta Ahvenanmaahan voidaan lopettaa heti, kun maakunnan itsehallinto ja erityisoikeudet saadaan purettua.

Ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu alue vuodesta 1856 lähtien. Demilitarisaatiosta on sovittu erilaisin sopimuksin useiden eri maiden kesken. Demilitarisaatiosta on säädetty sopimuksissa siten, että Suomi ei saa rakentaa Ahvenanmaalle kiinteitä puolustuslaitteita, sotilaslentokenttiä tai muita sotilaallisiin tarkoituksiin suunniteltuja laitteita. Suomella on kuitenkin oikeus tietyissä tapauksissa tuoda alueelle tietty määrä asevoimia väliaikaisesti.

Ahvenanmaalaiset miehet eivät ole asevelvollisia lukuun ottamatta yli 12-vuotiaina Ahvenanmaalle muuttaneita henkilöitä. Maakunnan itsehallintolain mukaan heidät voitaisiin velvoittaa suorittamaan asepalveluksen sijaan palvelusta luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muualla siviili­hallinnossa. Suomen perustuslaissa ja asevelvollisuuslaissa jokainen miespuolinen Suomen kansalainen määritellään asevelvolliseksi. Ahvenanmaan hallintolaki kumoaa tämän velvollisuuden täysin. Mielestäni Ahvenanmaan demilitarisaatio on purettava, ja maakunta tulee remilitarisoida. Tähän kuuluu olennaisena osana muun muassa se, että ahvenanmaalaiset miehet asetetaan asevelvollisiksi samalla tavalla muiden suomalaismiesten kanssa.

Ahvenanmaalaisilla on kotiseutuoikeus (hembygdsrätt), mikä taas puuttuu mannersuomalaisilta. Tällä hetkellä Ahvenanmaalla asuvalla henkilöllä tulee olla kotiseutuoikeus ennen kuin hän voi omistaa kiinteää omaisuutta maakunnassa, äänestää maakuntapäivävaaleissa tai harjoittaa elinkeinoa. Kotiseutuoikeuden saa automaattisesti, jos se löytyy jommaltakummalta vanhemmista. Kotiseutuoikeutta voi hakea ruotsin kielen taitoinen Suomen kansalainen, joka on asunut Ahvenanmaalla vähintään viisi vuotta. Esimerkiksi tästä johtuen ainoastaan suomea äidinkielenään puhuvat suomalaiset eivät ole Ahvenanmaalla tasavertaisessa asemassa ruotsinkielisiin nähden. Ahvenanmaan kotiseutuoikeus on purettava, ja manner-Suomessa asuville suomenkielisille on annettava oikeudet omistaa ja hallinnoida omaisuutta kaikkialla Suomen valtion alueella.

Koska 90 prosenttia Ahvenanmaan asukkaista on ruotsinkielisiä ja noin 5 prosenttia suomenkielisiä, maakunnasta on tehtävä virallisesti kaksikielinen. Suomen kielestä pitää tehdä maakunnan virallinen vähemmistökieli. Ahvenanmaan suomenkielisille on turvattava kaikki ne kielelliset ihmisoikeudet, joihin Suomi on kansainvälisillä sopimuksilla sitoutunut.

Ahvenanmaa kuuluu osana Suomea myös EU:hun. Se ei kuitenkaan kuulu EU:n veroliittoon, mikä mahdollistaa verottoman myynnin laivaliikenteessä Ahvenanmaan ja EU:n välillä. Esimerkiksi alle 45 euron arvoiset postilähetykset on mahdollista myydä siellä ilman arvonlisäveroa. Ahvenanmaalla on myös muista Suomen maakunnista poiketen mahdollisuus tuoda EU:ssa omat näkemykset esille lainsäädännön valmisteluvaiheessa.

Mielestäni Ahvenanmaan erityisasemaa Suomessa tulee arvioida uudelleen. Ahvenanmaan itsehallinto on lakkautettava, ja Ahvenanmaasta on tehtävä tavallinen maakunta ilman erityisoikeuksia. Samalla Suomen kansalaisvelvollisuudet on ulotettava koskemaan myös ahvenanmaalaisia. Maakunnan itsehallinnolle ja ahvenanmaalaisten erityisoikeuksille ei löydy mitään päteviä perusteluja.